Otwarte spotkanie na temat badań jelita grubego

Zapoznanie się z faktami i mitami, dotyczącymi badań profilaktycznych jelita grubego. Taki jest cel otwartego spotkania informacyjnego, organizowanego w Tarnowie dla mieszkańców regionu. Odbędzie się ono we wtorek, 24 października o godz. 15:30 w hotelu Cristal Park przy ul. Traugutta 5. Liczba miejsc jest ograniczona, a rejestracja uczestników prowadzona jest pod numerem tel. 728 588 355.

Rozpoczęcie rekrutacji na warsztat „Animator społeczny środowisk seniorskich”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w trzydniowym warsztacie pn. „Animator społeczny środowisk seniorskich” wraz z wizytą studyjną prezentującą dobrych praktyk w zakresie animacji.

Narada Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień 26-27.10.2017r.

W dniach 26-27 października br. Województwo Małopolskie przy współpracy z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego organizuje 2-dniową Naradę dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) z terenu Małopolski.

Wystartowała kampania społeczno-edukacyjna nt. profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych skierowana do młodzieży i rodziców

W dniu 18 października br. w pojazdach komunikacji miejskiej na terenie miasta Krakowa (tj. w autobusach), rozpoczęła się emisja 2 spotów skierowanych do młodzieży i rodziców.

Spotkanie Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego

W dniu 11 października 2017 roku  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego oraz Zespołu Zadaniowego ds. opracowania Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.

I Ogólnopolska Konferencja „Psychiatria i duchowość” 17 listopada 2017 roku, Kraków

Konferencja ma dotyczyć szeroko pojętego tematu duchowości i problemów duchowych u osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w trakcie psychoterapii, jak również problemów i zaburzeń psychicznych, jakie mogą ujawnić się u osób mających kontakt z Kościołem, z duszpasterzami, w czasie różnych praktyk religijnych.

Strona 1 z 28