Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem partnerem w nowym projekcie

Zgodnie z umową zawartą w dniu 26.02.2016 roku z Instytutem Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła z siedzibą w Warszawie zakopiański szpital rozpoczął realizację Projektu pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

„Tydzień z Internetem 2016”

„Tydzień z Internetem 2016” w dniach 14 – 20 marca 2016 roku to doroczna ogólnoeuropejska kampania, mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu oraz rozwijania możliwości cyfrowych. W ramach kampanii zaplanowano zorganizowanie szeregu spotkań mających pokazać ciekawe i praktyczne możliwości wykorzystania różnorodnych zasobów i zastosowań nowych technologii, głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali.Na szczeblu europejskim Tydzień z Internetem koordynuje organizacja pozarządowa Telecentre Europe. Koordynatorem krajowym kampanii w Polsce jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Patronat honorowy nad kampanią objęło Ministerstwo Cyfryzacji oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację inicjatyw zwiększających dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego:

Ogłoszenie konkursu ofert w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2016 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił po raz kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2016 r. celem poprawy bazy lokalowej ośrodków leczenia i pobytu dla osób uzależnionych.

II Międzyszkolny Turniej Internautów

W dniu 3 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tarnowie odbył się „II Międzyszkolny Turniej Internautów”, w turnieju udział wzięło siedem szkól z terenu Tarnowa (SP Nr 2, 5, 17, 7, 8, 10, 14).

„Moje życie po przeszczepie zmieniło się”

„Moje życie po przeszczepie zmieniło się” – to hasło będzie mottem spotkania dla pacjentów po przeszczepie nerki, które organizuje nasz Szpital. Spotkanie zaplanowane jest na 10 marca 2016 r. (czwartek).