Lepiej zapobiegać niż leczyć

Profilaktyce i promocji zdrowia poświęcona była II Małopolska konferencja profilaktyki zdrowia. Podczas spotkania lekarze i eksperci dyskutowali o najczęstszych problemach zdrowotnych społeczeństwa oraz o sposobach zapobiegania chorobom. Dyskusję otworzył wicemarszałek Wojciech Kozak.

Weź udział w Małopolskich Dniach Profilaktyki Zdrowia

Województwo Małopolskie i Gmina Miejska Kraków w dniach 24 września do 1 października 2016 roku po raz drugi organizują wspólnie Małopolskie Dni Profilaktyki Zdrowia.

Stopklatka - integracja, animacja, film

Zespół placówek Caritas w Proszowicach od 1 sierpnia 2016 r. realizuje projekt pn. „Stopklatka – integracja, animacja, film”, który polega na organizacji warsztatów animacji filmowej połączonej z warsztatami udźwiękowienia filmu animowanego. Projekt jest realizowany przy wsparciu firnowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON.  

Zaproszenie na Małopolską Konferencję Profilaktyki Zdrowia w Krakowie

Województwo Małopolskie wraz z Gminą Miejską Kraków serdecznie zapraszają na II Małopolską Konferencję Profilaktyki Zdrowia w Krakowie, skierowaną w bieżącym roku do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, profesjonalistów medycznych działających w obszarze medycyny rodzinnej oraz osób realizujących zadania z    zakresu promocji i profilaktyki zdrowia.

Niepełnosprawni aktywni wiosną

Właśnie ruszyła rekrutacja do nowych programów aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Małopolski! Płatne staże, stypendia, specjalistyczne szkolenia i warsztaty to tylko niektóre z form wsparcia, które Stowarzyszenie WIOSNA oferuje uczestnikom swoich projektów.

Zaproszenie do udziału w projekcie „INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA”

W imieniu realizatora, tj. DGA S.A., zapraszamy serdecznie do zapoznania się oraz udziału w Projekcie grantowym pn.: „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra" (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych). Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rozwoju (w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1: Innowacje społeczne).