Piknik integracyjny w Szymbarku

W Skansenie Wsi Pogórzańskiej im. prof. R. Reinfussa w Szymbarku odbył się Piknik Integracyjny Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych. Głównym organizatorem Pikniku było Starostwo Powiatowe w Gorlicach, a projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Otwarcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w 2016 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom w 2016r. Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach konkursu ofert przewiduje się dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, HIV/AIDS, palenia tytoniu oraz przeciwdziałaniem problemom alkoholowym.. Zarząd na realizację zadań wybranych w ramach konkursu ofert przeznaczy środki finansowe do kwoty ogółem 180 000 zł.

"Zalecam test na HIV"

Z inicjatywy Zespołu ds. realizacji  Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w Małopolsce, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie organizuje wojewódzką kampanię społeczną „Zalecam test na HIV''  skierowaną do środowisk medycznych - w szczególności lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych, a poprzez te grupy zawodowe – do młodych kobiet, ich partnerów oraz ogółu społeczeństwa. Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych.

AKADEMIA LIDERÓW ZDROWIA. Profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów w województwie małopolskim

1 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyła debata ekspercka pt.: AKADEMIA LIDERÓW ZDROWIA Profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów w województwie małopolskim zorganizowana przez Fundację Wygrajmy Zdrowie oraz Liderów Zdrowia we współpracy z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM. Tematem przewodnim spotkania był problem chorób nowotworowych.

Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy 3 czerwca b.r. na konferencję pn. " Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce. ryzykowne zachowania seksualen. Internet." hazard do Akademii Ignatianum w Krakowie.

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

W poniedziałek rozpoczął się Europejski Tydzień Walki z Rakiem.  Co zrobić aby nie zachorować?

Zapraszamy do zapoznania się z Europejskim Kodeksem Walki z Rakiem.