Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej  przy współpracy z wojewódzkimi jednostkami ochrony zdrowia co roku wspiera działania Narodowego Instytutu Leków w zakresie organizacji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, który obchodzony jest w dniu 18 listopada.

W Polsce kampania Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach organizowana jest w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowie pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020” realizowanego przez zespół ekspertów Narodowego Instytutu Leków.

Celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest zwrócenie uwagi na zagrożenie utraty skuteczności antybiotyków w efekcie nieracjonalnego ich stosowania jak również podniesienie świadomości społeczeństwa na temat niezwykle groźnego zjawiska w obszarze zdrowia publicznego, jakim jest narastająca i szybko rozprzestrzeniająca się oporność na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących najważniejsze i najpowszechniejsze zakażenia u człowieka. W celu wsparcia przekazu wiedzy o antybiotykach Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który obchodzony będzie w tym roku po raz drugi w dniach 14-20 listopad 2016 roku. Zgodnie z założeniami kampania ma zaangażować jak najszerszy zakres instytucji publicznych i prywatnych, środowisk eksperckich, środków masowego przekazu i opinii publicznej.

W 2016 roku głównym tematem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, w dalszym ciągu będzie propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków zarówno wśród społeczeństwa jak i profesjonalistów medycznych. Ponadto zostanie szczególnie mocno podkreślony problem niebezpieczeństwa samoleczenia antybiotykami. Szczegółowe informacje o tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce, znajdują się na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” www.antybiotyki.edu.pl.