Konferencja podsumowująca realizację projektu w 2016 r. „Wyprzedzić Smutek”

Konferencja podsumowująca realizację projektu w 2016 r. „Wyprzedzić Smutek”

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, realizator programu profilaktyki depresji pn. „Wyprzedzić Smutek” zaprasza na konferencję podsumowującą realizację projektu w roku 2016. Konferencja odbędzie się w dniu 25.11.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00, w sali konferencyjnej w Willi Dyrektora na terenie Szpitala Babińskiego w Krakowie.

 Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wstępne wyniki dotychczasowej realizacji Programu Profilaktyki Depresji i Rozpowszechniania Postaw Prozdrowotnych w Obszarze Zdrowia Psychicznego „Wyprzedzić smutek” z pięciu ostatnich lat ze szczególnym uwzględnieniem realizacji w roku 2016. Celem Programu jest zwiększenie świadomości społecznej odnośnie możliwości wczesnej identyfikacji i zapobiegania zaburzeniom depresyjnym oraz dostępności metod profilaktycznych dla mieszkańców Małopolski poprzez upowszechnianie informacji o dostępnych świadczeniach medycznych, takich jak: psychoedukacja, pomoc psychologiczna, psychoterapia, konsultacje psychiatryczne, poradnictwo dietetyczne i dotyczące stylu życia. Program realizowany jest przez Szpital na zlecenie i przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.