Warsztaty Liderów Młodzieżowych „MOC 2016”

Warsztaty Liderów Młodzieżowych „MOC 2016”

Województwo Małopolskie we współpracy ze Stowarzyszeniem Siemacha zorganizowało w dniach 19-20 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, kolejną III edycję Warsztatów Liderów Młodzieżowych

pn.: „MOC 2016” dla młodzieży w wieku 14-18 lat mieszkających w Małopolsce.

 Z ramienia Samorządu Województwa Małopolskiego, uczestników przywitała Pani Sylwia Grzesiak-Ambroży, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej. Do udziału w warsztatach zostało zaproszonych 30 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa. W ramach warsztatów zrealizowano bloki tematyczne dotyczące podstawowych informacji o uzależnieniach od substancji psychoaktywnych ale także o zachowaniach nałogowych związanych z nadmiernym korzystaniem z nowoczesnych dóbr technologicznych tj. komputera, internetu. Na koniec szkolenia, każdy z uczniów otrzymał imienne zaświadczenie oraz pamiątkę
od województwa małopolskiego.

Celem warsztatów było wykreowanie zintegrowanej, zaangażowanej grupy liderów młodzieżowych z Małopolski gotowej do angażowania się w różnorodne działania społeczne na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodych osób poprzez: uwrażliwienie ich na problemy społeczne pojawiające się we własnej grupie rówieśniczej, poszerzenie wiedzy dotyczącej uzależnień, rozwinięcie umiejętności świadomego podejmowania decyzji oraz świadomego korzystania z internetu, telefonu oraz innych zdobyczy technologii. W ramach warsztatów młodzi ludzie wzmocnili osobiste kompetencje przyszłych liderów i zostali zainspirowani do tworzenia projektów oraz przejmowania odpowiedzialności za swoje środowisko lokalne.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020.