Posiedzenie Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego

Posiedzenie Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego

W dniu 23 listopada 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego. Posiedzenie poprowadziła Sylwia Grzesiak-Ambroży – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W trakcie spotkania omówiono realizację Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2016 w 2015 roku, a także dostęp do świadczeń opiekuńczo – leczniczych psychiatrycznych w kontekście szeroko rozumianej polityki senioralnej. Dodatkowo poruszony został problem możliwych zmian organizacyjnych oraz finansowych w Polsce.