II Narodowy Kongres Żywieniowy - Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu chorób – postępy 2016

II Narodowy Kongres Żywieniowy  - Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu chorób – postępy 2016

W dniu 27 stycznia 2017 r. w Warszawie odbył się II Narodowy Kongres Żywieniowy zorganizowany przez Instytut Żywności i Żywienia. Kongres skierowany był do specjalistów ds. żywienia, przedstawicieli środowiska medycznego jak i wszystkich zainteresowanych tematyką żywienia
w prewencji i leczeniu chorób.

Podczas wykładów poruszono wiele istotnych zagadnień związanych m.in. z profilaktyką pierwotną nowotworów złośliwych, które wzrastają w sposób największy i najszybszy spośród przewlekłych chorób niezakaźnych (PChN) na świecie. Szacuje się, iż do 2025 r. wszystkie PChN będą stanowić - 60,8%, w tym rak - 39,2%. Zważywszy na rangę problemu zdrowotnego, przedstawiony został najnowszy stan wiedzy naukowej na temat żywieniowych przyczyn powstawania nowotworów (czynników ryzyka), a także dietetycznych sposobów zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych. Poruszono także kwestie związane z przetworzoną żywność oraz jej zanieczyszczeniami. Omówiono badania w zakresie niektórych substancji dodatkowych do żywności oraz podkreślono rolę Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC), która klasyfikuje niektóre substancje do czynników i substancji rakotwórczych wg grup: 1, 2A, 2b, 3 i 4.

Warto nadmienić, iż z dniem 19 stycznia br. została zainaugurowana działalność Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, która została zrealizowana ze środków finansowych projektu: „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat żywności oraz żywienia w prewencji chorób onkologicznych można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Żywności i Żywienia (www.izz.waw.pl) oraz Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (www.ncez.pl).

Streszczenia wykładów i galeria zdjęć z II Narodowego Kongresu Żywieniowego zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej http://kongres-zywieniowy.waw.pl/.