×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 705.

Opinie

Nowotwory

/ Opinie

Nowotwory to grupa chorób charakteryzująca się niekontrolowanym podziałem komórek w organizmie. Istnieją dwa rodzaje nowotworów: łagodne i złośliwe. Do najważniejszych cech nowotworu złośliwego należą: naciekanie i niszczenie okolicznych tkanek oraz zdolność do dawania przerzutów do węzłów chłonnych lub  odległych narządów, gdzie komórki nowotworowe zagnieżdżają się i rozrastają. Nowotwory łagodne natomiast nie naciekają okolicznych tkanek i nie dają przerzutów.

Przewlekłe choroby układu oddechowego

/ Opinie

Choroby układu oddechowego są w dzisiejszych czasach bardzo rozpowszechnione. Na rozwój chorób układu oddechowego zarówno ostrych jak i przewlekłych wpływa wiele czynników, jednak przede wszystkim rozwój motoryzacji, wzrost zanieczyszczenia powietrza oraz czynne lub bierne palenie tytoniu. Choroby układu oddechowego obejmują choroby: infekcyjne, nowotworowe, zawodowe oraz genetyczne.

Podstawowe badania krwi

/ Opinie

Morfologia krwi jest podstawowym i najczęściej wykonywanym badaniem diagnostycznym, które polega na ilościowej i jakościowej ocenie elementów morfotycznych krwi. Badanie to pozwala określić stan zdrowia pacjenta, wykryć zapalenia, infekcje, niedokrwistości i wiele innych procesów chorobowych zachodzących w organizmie.
Do badania pobiera się krew obwodową, czyli uzyskaną z naczyń krwionośnych: żylnych, włośniczek, bądź tętnic. Badanie próbek krwi obejmuje ocenę poszczególnych składowych krwi.

Mammografia

/ Opinie

Mammografia jest to obrazowa metoda badania gruczołu piersiowego z użyciem promieni rentgenowskich. Badanie to wykonuje się specjalnym aparatem rentgenowskim (mammograf, mammomat). Pozwala on na odróżnienie poszczególnych struktur oraz zmian patologicznych w piersi.
Mammografia jest podstawowym badaniem radiologicznym gruczołu piersiowego. Pozwala na wczesne rozpoznanie i wykrycie guzków o średnicy około 0,5 cm i zmian tzw. bezobjawowych. Szczególnie przydatna jest w badaniach przesiewowych.

Badania z krwi - cholesterol, glukoza, OB

/ Opinie

Glukoza - stężenie glukozy we krwi zależy od wielu czynników: podaży węglowodanów w pokarmach, nasilenia procesów powstawania glukozy głównie w wątrobie i nerkach, stopnia zużycia glukozy przez poszczególne narządy oraz ewentualnej utraty glukozy z moczem.  Prawidłowa wartość stężenia glukozy w surowicy krwi wynosi 3,9-6,1 mmol/l.

Zaburzenia psychiczne

/ Opinie

Z danych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wynika, że w ostatnich latach znacząco wzrosła liczba Polaków cierpiących na zaburzenia psychiczne. Na przestrzeni lat 1997 – 2006, aż o 73% wzrósł wskaźnik osób z zaburzeniami psychicznymi korzystających z opieki ambulatoryjnej. W tym samym czasie wskaźnik osób wymagających całodobowej opieki psychiatrycznej wzrósł o 41%. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie zwiększyła się o połowę, a leczonych stacjonarnie o jedną trzecią.

Choroby sercowo - naczyniowe

/ Opinie

Choroby układu krążenia stanowią w Polsce główną przyczynę zgonów, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. W 2006 r. z powodu chorób układu krążenia zmarło 168 532 osób, w 2007 r. – 171 372 osób [1], a w 2010 r. - 174 003 osób [2]. Zgony z powodu chorób układu krążenia stanowią około 48% wszystkich zgonów w Polsce. Z danych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wynika, iż z powodu zawału serca umiera codziennie w naszym kraju ok. 100 osób, a ogółem choroby układu sercowo-naczyniowego są przyczyną prawie 500 zgonów każdego dnia.

Przewlekłe schorzenia układu kostno - stawowego

/ Opinie

Do grupy chorób układu kostno – stawowego zalicza się blisko 200 schorzeń układu ruchu o przewlekłym charakterze i różnym stopniu niepełnosprawności stawów i narządów wewnętrznych. Można wśród nich wyróżnić dwie główne grupy:
- zapalne choroby reumatyczne (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty, dna moczanowa i inne),
- niezapalne choroby reumatyczne (choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa i stawów obwodowych, osteoporoza i inne).