×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 705.

Opinie

RTG płuc - badanie radiologiczne klatki piersiowej

/ Opinie

Badanie RTG płuc ma na celu wykrywanie różnych chorób płuc, takich jak: rak płuc, gruźlica, zapalenie płuc, rozedma płuc. Wykrycie raka płuc we wczesnym etapie rozwoju choroby umożliwia bardziej skuteczne leczenie. RTG płuc polega na wykonaniu zdjęcia klatki piersiowej przy użyciu promieni X (promienie rentgena), które przenikając przez klatkę piersiową dają obraz znajdujących się tam narządów na kliszy rentgenowskiej. RTG płuc wykonuje się w pozycji stojącej po uprzednim zdjęciu ubrania z górnej połowy ciała. Jest to zupełnie bezbolesne i nieinwazyjne badanie. Czas napromieniowania podczas wykonywania zdjęcia jest bardzo krótki (kilkaset milisekund), a zastosowanie nowoczesnych aparatów rentgenowskich sprawia, że organizm otrzymuje bardzo małą dawkę promieniowania, co nie zagraża zdrowiu osób dorosłych. Wyjątkiem są kobiety w ciąży, u których nie wolno wykonywać badań RTG. U kobiet w wieku rozrodczym badanie RTG można wykonać w pierwszych dwóch tygodniach po menstruacji, natomiast należy unikać wykonywania badania w II połowie cyklu u kobiet, u których zaistniała możliwość zapłodnienia. Badanie RTG płuc nie wymaga specjalnego przygotowania się.

Wady postawy

/ Opinie

Wady postawy są jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. W Polsce problem ten dotyczy 50-60% populacji, a z danych pochodzących z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w 2007 roku skrzywieniem kręgosłupa było dotkniętych ok. 5,19% dzieci w wieku od 0-18 lat [Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, CSIOZ 2007]. Główną przyczyną powstawania tego typu schorzeń jest zmiana trybu życia z aktywnego ruchowo na siedzący. Dodatkowy wpływ na powstawanie wad postawy u dzieci mają czynniki środowiskowe, w tym zanieczyszczenie środowiska. Zanieczyszczone powietrze wpływa na zaburzenie gospodarki fosforowo-wapniowej, co ma istotny wpływ na rozwój kości, postawę ciała i w konsekwencji może także przyczynić się do dysfunkcji narządu ruchu.

Próchnica i wady zgryzu

/ Opinie

Próchnica to bakteryjna choroba zakaźna tkanek twardych zęba, objawiająca się demineralizacją substancji organicznych, z powodu działania kwasów wytworzonych przez bakterie w płytce nazębnej, w wyniku metabolizmu cukrów pochodzenia zewnątrz- i wewnątrzustrojowego. Natomiast wada zgryzu to zaburzenia w budowie i czynnościach narządu jamy ustnej, które mogą w konsekwencji zaburzać czynności jamy ustnej, jakim są oddychanie, odcinanie kęsów pokarmowych, żucie, połykanie i mowa.

Nadciśnienie tętnicze

/ Opinie

Choroby układu krążenia stanowią obecnie jedną z głównych przyczyn zgonów mężczyzn i kobiet w Polsce. Od 1991 roku w Polsce zmniejsza się umieralność z powodu chorób układu krążenia. W 2010 roku choroby te były przyczyną ok. 45% wszystkich stwierdzanych zgonów, a w pierwszej połowie lat 90 – tych choroby układu krążenia były przyczyną około 52% zgonów. Umieralność na skutek chorób układu krążenia jest wyższa wśród kobiet (1990 – 57%, 2000 – 53%, 2010 – 52%) niż wśród mężczyzn (1990 – 48%, 2000 – 43%, 2010 – 41%). Wśród chorób układu krążenia najczęściej występującymi chorobami jest nadciśnienie tętnicze oraz choroba niedokrwienna serca. Należy podkreślić, że eliminacja nadciśnienia tętniczego w istotny sposób wpływa na możliwość wystąpienia choroby wieńcowej, udaru mózgu oraz niewydolności krążenia [Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 r., GUS]

Cukrzyca

/ Opinie

Cukrzyca zaliczana jest do grupy chorób cywilizacyjnych. W zależności od przyjętych kryteriów wskaźnik zapadalności na cukrzycę zmienia się od 3% do 12%. Odsetek ten przyjmuje wyższe wartości w grupie osób 65+. Cukrzyca typu II stanowi w krajach rozwiniętych blisko 85 – 90% wszystkich przypadków tej choroby i wykrywana jest zazwyczaj u osób, które ukończyły 45 rok życia. Warto zauważyć, że w ostatnich latach odsetek zachorowań na cukrzycę typu II znacząco wzrósł, co bezpośrednio łączy się z siedzącym trybem życia, spożywaniem dużej ilości przetworzonej żywności oraz produktów, w których stężenie cukru jest wysokie (słodzone napoje, wysokokaloryczne przekąski itp.). Pomimo nieustannego rozwoju medycy cukrzyca nadal pozostaje chorobą nieuleczalną. Główną przyczyną zgonów u osób z najczęściej występującą cukrzycą typu II są choroby sercowo – naczyniowe i ich powikłania.

Nadwaga i otyłość

/ Opinie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje nadwagę i otyłość jako nieprawidłową lub nadmierną akumulację tłuszczu, która stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Nadmierna ilość tkanki tłuszczowej w organizmie niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie organów wewnętrznych, jak i całego organizmu. Według danych WHO blisko 2,8 miliona osób umiera każdego roku z powodu nadwagi lub otyłości. W skali światowej, większa liczba zgonów następuje z powodu nadwagi, a nie z powodu niedowagi. Nadwaga i otyłość to współczesne choroby cywilizacyjne, które powszechnie występują we wszystkich krajach Europy i pozostałych wysokorozwiniętych państwach.

Substancje psychoaktywne - ograniczenie szkód zdrowotnych

/ Opinie

Zażywanie substancji psychoaktywnych podobnie jak alkoholu powoduje uzależnienie psychiczne, fizyczne, upośledza i wyniszcza cały organizm człowieka, doprowadza do rozpadu życia rodzinnego, zawodowego i społecznego. W ciągu lat 1992 do 2003 odsetek uczniów zażywających narkotyków wykazywał trend rosnący z 5% do 24%. Natomiast w 2008 r. odsetek ten zmniejszył się do 15% a w 2010 r. utrzymywał się na podobnym poziomie – 16%. Substancje psychoaktywne najczęściej stosowane przez uczniów w wieku 18-19 lat to marihuana – 82% uczniów miało z nią kontakt w ciągu ostatnich 12 miesięcy (76% w 2008 r.), „dopalacze" – 13% (4% w 2008 r.), amfetamina – 11% (9% w 2008 r.), haszyszu – 5%, kokainy – 3%, a heroiny, mefedronu oraz grzybów halucynogennych -2% oraz ecstasy – 1% (10% w 2008 r.) [OPINIE I DIAGNOZY NR 19. Młodzież 2010, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2011].

Palenie tytoniu - ograniczenie szkód zdrowotnych

/ Opinie

Palenie tytoniu powoduje uzależnienie psychiczne i fizyczne, gdyż zawarta w dymie tytoniowym nikotyna jest narkotykiem i działa na tkanki mózgu podobnie jak kokaina. Dym tytoniowy zawiera ponad 4000 szkodliwych związków chemicznych, z których 40 ma udowodnione działanie rakotwórcze dla ludzi. Choroby wywołane przez palenie tytoniu nazywane są chorobami odtytoniowymi. Należą do nich m.in. nowotwory, w tym nowotwór złośliwy płuc, choroby układu krążenia, nienowotworowe choroby płuc np. rozedma, astma jak również upośledzenie rozwoju płodu u kobiet palących w ciąży.