O programie

Program profilaktyki depresji i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego „Wyprzedzić smutek”

Program Profilaktyki Depresji i Rozpowszechniania Postaw Prozdrowotnych w Obszarze Zdrowia Psychicznego „Wyprzedzić smutek” realizowany przez Szpital jest już drugą edycją (pilotaż w 2012, I edycja w 2013 r.). Oferta realizacji Programu w 2014 r. złożona przez Szpital im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie zyskała po raz kolejny uznanie Województwa Małopolskiego, który wybrał Placówkę na realizatora programu.

Celem programu jest:

- zwiększenie świadomości społecznej w zakresie możliwości wczesnej identyfikacji i zapobiegania zaburzeniom depresyjnym,
- zwiększenie dostępności metod profilaktycznych dla mieszkańców Małopolski poprzez upowszechnianie informacji o dostępnych świadczeniach medycznych, takich jak: psychoedukacja, pomoc psychologiczna, psychoterapia, konsultacje psychiatryczne, poradnictwo dietetyczne i dotyczące stylu życia.

W ramach programu 600 osób z 5 subregionów Małopolski będzie mogło skorzystać z bezpłatnych porad profilaktycznych mających uchronić ich przed depresją.

Zapisy na konsultacje odbywają się poprzez rejestrację telefoniczną w punktach konsultacyjnych oraz infolinię: 668 862 680.

Główny organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Wykonawca programu: Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ

Partner programu: Instytut Psychologii Stosowanej UJ