Ogłoszenie konkursu na realizatorów programów zdrowotnych w 2017 roku

Ogłoszenie konkursu na realizatorów programów zdrowotnych w 2017 roku

Informujemy, że w dniu 7 lutego 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego oglosił uchwałą nr 151/17 konkurs ofert na wybór realizatorów w 2017 roku dwóch programów zdrowotnych w dziedzinie: psychiatrii oraz onkologii w województwie małopolskim oraz powołał Komisję Konkursową oceniającą oferty złożone w ramach tego konkursu.

Zawarcie umów z wybranymi w konkursie oferentami nastąpi do 31 marca 2017 roku. Realizacja Programów trwać bedzie do 5 grudnia 2017 roku.

W 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na realizację programu przeciwdziałania depresji kwotę w wysokości 120 000 zł, natomiast na program onkologiczny 155 000 zł.

Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1638 z późn. zm.).

Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie BIP Województwa Małopolskiego

 

Przypomnijmy, że na realizowany od 2012 roku program w dziedzinie pychiatrii "Profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych  w obszarze zdrowia psychicznego. Program edukacyjny dla mieszkańców województwa małopolskiego pn. Wyprzedzić smutek" Województwo Małopolskie przeznaczyło kwotę 465 201 zł, co pozwoliło na udział 2163 osób, natomiast na edukacyjny program profilaktyczny "Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce” przeznaczono kwotę 636 000 zł i wzięło w nim udzial ponad 4,3 tys. Małopolan.