Proszowice - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych

Proszowice - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych

W dniu 26 czerwca 2017 r.  Proszowicach odbyła się uroczysta gala podsumowująca Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych w powiecie proszowickim. Podczas gali omówiono organizację tegorocznych Dni, wręczono nagrody laureatom powiatowego konkursu plastycznego pn. „Twórczość bez barier - poznajcie nas lepiej” i oglądano występy artystyczne osób niepełnosprawnych z czterech jednostek organizacyjnych pomocy społecznej funkcjonujących w powiecie proszowickim.

Licznie przybyłych gości na uroczystą galę podsumowującą Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Proszowickim powitali Grzegorz Pióro starosta Powiatu Proszowickiego oraz Marzena Leja - Kwiecień  dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach. Gospodarze uroczystości przybliżyli zebranym problemy z jakimi na co dzień  borykają się niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Proszowickiego. 
Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Proszowickiego zorganizowano po raz pierwszy, a zadanie realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach. Program MDON przewidywał ogłoszenie i rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego pn. „Twórczość bez barier – poznajcie nas lepiej”. W konkursie mogły wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne z Powiatu Proszowickiego niezależnie od wieku. Zarówno osoby objęte instytucjonalną formą wsparcia, jak i osoby nie objęte tego typu pomocą. Do konkursu można było zgłosić prace plastyczne w następujących technikach: malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, tkanina artystyczna, witraż.
Obok konkursu plastycznego wydano też kilkaset sztuk informatora dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Proszowickiego. Informator przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, rodzin osób niepełnosprawnych, jak również dla wszystkich osób zainteresowanych jednostkami pomocy społecznej. W informatorze można znaleźć podstawowe informacje na temat działalności tych jednostek. 
Elementem Dni był też impreza integracyjna pn. „Dzień spełnionych marzeń”, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, którą zorganizowano 13 czerwca 2017 roku w DPS w Łyszkowicach.
Gala stała się doskonałym miejscem do zaprezentowania w formie multimedialnej wszystkich 49 prac, jakie wpłynęły na konkurs plastyczny. Zebrana w dniu 20 czerwca 2017 roku, komisja konkursowa, w składzie
Barbara Gacek (przewodnicząca), Sylwia Ostrowska (sekretarz), Wiesław Antos i Tadeusz Całek (członkowie komisji), dokonała oceny prac plastycznych wykonanych przez niepełnosprawnych mieszkańców powiatu, w technikach: malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, tkanina artystyczna, witraż. Prace były oceniane w kategoriach: oryginalność, kompozycja, estetyka wykonania oraz ogólne walory artystyczne. Komisja wyłoniła 18 laureatów (miejsca od 1 do 3), a sześć prac otrzymało wyróżnienie.
W trakcie ogłaszania oficjalnych wyników konkursu i prezentacji prac, galę uświetniły występy artystyczne w wykonaniu  niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu Powiatu Proszowickiego (Caritas Proszowice, Pałecznica i Gruszów).
Nagrody dla artystów wręczali przybyli na galę przedstawiciele: Wojewody Małopolskiego, Województwa Małopolskiego,  PFRON-u, Zarządu i Rady Powiatu Proszowickiego, Stowarzyszenia Ruch Na Rzecz Rozwoju Powiatu Proszowickiego „Bartosz”.
Każda z 49 osób biorących udział w konkursie plastycznym została nagrodzona. Najmłodszą uczestniczką konkursu była dwuletnia Julia Kula, która namalowała obraz pt. „Mój kolorowy świat”. Artystka wróciła do domu z misiem i edukacyjnym domkiem dla lalek. 
Organizacja MDON możliwa była dzięki środkom finansowym przyznanym przez Województwo Małopolskie i Powiat Proszowicki. W ramach projektu przygotowanego i realizowanego przez PCPR Proszowice, pozyskano z Województwa Małopolskiego środki finansowe  w wysokości 70% kosztów zadania na obchody MDON.