W związku z realizacją programów zdrowotnych finansowanych z budżetu Województwa Małopolskiego, Samorząd Województwa od 2009 roku intensywnie wspiera realizację edukacyjnych produkcji telewizyjnych o tematyce profilaktycznej. Wyprodukowane programy i spoty telewizyjne służą popularyzacji właściwych zachowań prozdrowotnych oraz szerokiemu rozpowszechnieniu profilaktycznych treści edukacyjnych i podstawowej wiedzy w zakresie prewencji chorób o istotnym znaczeniu epidemiologicznym wśród Małopolan.

Celem produkcji telewizyjnych jest również zapoznanie odbiorców z podstawową wiedzą medyczną i pierwszymi symptomami zmian chorobowych, a także promocja specjalistycznych ośrodków medycznych, funkcjonujących w strukturach podmiotów leczniczych z terenu Małopolski, gdzie odnaleźć można profesjonalną pomoc.

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia i zapoznania się z produkcjami telewizyjnymi  o tematyce zdrowotnej i profilaktycznej! Wszystkie prezentowane edukacyjne produkcje telewizyjne zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego