Zagrożenia w sieci - profilaktyka, reagowanie cz. II