Resortowe stacjonarne podmioty lecznicze

Resortowe stacjonarne podmioty lecznicze

  Nazwa podmiotu leczniczego Adres

1

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

5wszk.com.pl

Kraków
ul. Wrocławska 1-3

2

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny SPZOZ - Krynica-Zdrój

sanatorium-wojskowe.pl

Krynica-Zdrój
ul. Świdzińskiego 4

3

Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Krakowie

onkologia.krakow.pl

Kraków
ul. Garncarska 11

4

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój

zpigichp.edu.pl

Rabka-Zdrój
ul. J. Rudnika 3 B

5

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie

zozmswiakrakow.pl

Kraków
ul. Kronikarza Galla 25

6

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

su.krakow.pl

Kraków
ul. Kopernika 36

7

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

szpitalzdrowia.pl

Kraków
ul. Wielicka 265

8

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno Rehabilitacyjny w Zakopanem

klinika.net.pl

Zakopane
ul. Balzera 15