Niepubliczne psychiatryczne podmioty lecznicze

 Niepubliczne psychiatryczne podmioty stacjonarnej opieki zdrowotnej:

  Nazwa podmiotu leczniczego Adres
1. Ośrodek Terapii uzależnień "TERAPIE OD ZARAZ" Waldemar Borowski Maków Podhalański
Grzechynia 647
2. Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Osób Uzależnionych z Nawrotami Choroby Kraków
ul. Nadbrzezie 25
3. Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Kraków
ul. Suchy Jar 4
4.  "instytut Zdrowia Człowieka" sp. z o. o.  Szpital leczenia Nerwic "Wysowa" Wysowa Zdrój 95
5.  Teresa Nieczaj Polsko- Amerykańskie Centrum Psychiatrii "Dezyderata", Całodobowe Centrum Psychoterapii w Lipnicy Wielkiej  Lipnica Wielka 924 A