Warto działać profilaktycznie

Programy profilaktyczne są bardzo ciekawe ze względu na możliwość zapobieżenia kryzysom a przynajmniej złagodzenia ich przebiegu. Doświadczenie z przeprowadzonych blisko 2500 konsultacji w ciągu pięciu lat wskazują na trzy istotne fakty

1.                  Jest zapotrzebowanie na dostępną, praktyczną i skuteczną wiedzę profilaktyczną

2.                  Jednorazowa porada edukacyjna umożliwia autodiagnozę i identyfikację obszarów problemowych, wymagających działań naprawczych

3.                  U części uczestników porady – w programie Wyprzedzić Smutek u około połowy z nich – następuję obniżenie poziomu depresyjności

Konsultanci biorący udział w Programie niejednokrotnie zwracali uwagę na potrzebę objęcia beneficjentów dalszą opieką. Nie oznacza to leczenia lecz udzielenia wsparcia służącemu wzmocnieniu i ugruntowaniu, u korzystających z porad, efektów uzyskanych dzięki konsultacji. Nadal odczuwalna jest bariera wstydu w kontakcie z psychologiem. Dlatego tak pozytywnie oceniono program jako destygmatyzujący i ułatwiający zwrócenie się do specjalisty. Z drugiej strony, jeśli ktoś już zdecydował się na konsultacje to bywały one naprawdę głębokie, z potrzebą „opowiedzenia całego życia" beneficjenta. Przekraczało to ramy czasowe i wskazuje na potrzebę dostępności konsultacji edukacyjno-profilaktycznej. Należy zwrócić uwagę na duży zakres spraw beneficjentów. Niektórzy chcieli potwierdzić swoje dobre samopoczucie inni wymagali skierowani do leczenia w trybie pilnym. Dla wszystkich z tych osób program okazywał się być bardzo przydatny. Dla jednych stanowił punkt odniesienia i nadanie nowego napędu życiowego dla niektórych stanowił ten pierwszy krok na drodze do leczenia. Dla niektórych był za to swoistym przystankiem, który nadawał sens czekaniu w kolejce do specjalisty.

Program zbudował solidną bazę specjalistów, co pozytywnie wpływa nie tylko na ich osobiste kariery ale tez na pracę poszczególnych ośrodków zwiększając ich świadomość, wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. W bieżącym roku do prowadzenia konsultacji włączyły się bardzo aktywnie wykształcone pielęgniarki psychiatryczne z ogromnym doświadczeniem w obszarze poradnictwa i leczenia zaburzeń psychicznych. Włącznie kolejnej grupy profesjonalistów w działania profilaktyczne otwiera ciekawe możliwości pracy w kolejnych edycjach programu profilaktycznego.

Na podsumowaniu tegorocznej edycji programu, które odbyło się  w Szpitalu Babińskiego piątek 25 listopada tego roku, omawiano zarys nowych narzędzi, które można i powinno się rozwijać w ramach profilaktyki. W szczególności mowa o profilaktyce dostępnej przez internet 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, która nie wymaga rejestracji ani podawania danych osobowych. Profilaktyka prowadzona poza gabinetami konsultacyjnymi, bez zastanawiania się pod szyldem jakiej instytucji i jaki jest stopień stygmatyzacji beneficjenta „na wejściu” do programu. Wstępny projekt spotkał się z zainteresowaniem zarówno profesjonalistów jak i samorządu, będącego dotychczas jedynym płatnikiem programu Wyprzedzić Smutek.