×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 705.

Porady ekspertów i opinie

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy i zamieszkania

/ Opinie
Wyniki badań wskazują, że ponad 43% osób pracujących narzeka głównie na presję czasu i nawał obowiązków, przy czym 1/4 z nich stwierdziła, że taka sytuacja występuje bardzo często. Co piąta osoba pracująca była narażona na negatywne działanie chemikaliów, pyłów, oparów, dymów lub gazów. To zagrożenie występuje u 58% osób pracujących w górnictwie; ale również często w przetwórstwie przemysłowym, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz czy w jednostkach zajmujących się dostawą wody, gospodarowaniem ściekami i odpadami; oraz u ponad 1/3 pracujących w budownictwie.

Standardy profilaktyczne w opiece osób starszych - prewencja chorób i niepełnosprawności u seniorów

/ Opinie
U każdego człowieka wraz z wiekiem następuje naturalna utrata sprawności zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Wraz z wiekiem zwiększa się zachorowalność przede wszystkim na choroby układu krążenia, choroby układu ruchu (w tym reumatoidalne zapalenie stawów, choroby kości) i choroby metaboliczne. W badaniu PolSenior wykazano, że u osób powyżej 65 roku życia bardzo często występują takie problemy zdrowotne, jak np. nadciśnienie tętnicze (u 76% osób), zaburzenia funkcji poznawczych (68%), zaburzenia wzroku (50%), zaburzenia słuchu (30%), objawy depresyjne (30%), cukrzyca (22%), choroby płuc (18%), nowotwory (5,3%).
dr n. med. Mariusz Trystuła dr n. med. Mariusz Trystuła

Przewlekła Niewydolność Żylna - dr n. med. Mariusz Trystuła

/ Porady ekspertów
Przewlekła Niewydolność Żylna (PNŻ) jest zespołem objawów wtórnych do poszerzenia powierzchownych naczyń żylnych kończyny dolnej, co skutkuje zniesieniem efektu działania zastawek żylnych jako jedynego mechanizmu „zaworów zwrotnych” w żyłach. Powoduje to cofanie się krwi w poszerzonych żyłach zgodnie z siłą ciążenia (refluks żylny) i skutkuje wzrostem ciśnienia w dolnych partiach kończyny, na zasadzie „im niżej – tym większe ciśnienie”. W efekcie u chorego z takim zaburzeniem „szczelności” zastawek pojawiają obrzęki łydek, początkowo w okolicy kostek, głównie po całym dniu stania i z czasem powoli narastają ku górze.

Edukacja w zakresie transplantologii

/ Opinie
Transplantacja, czyli przeszczepianie narządów lub tkanek, jest metodą ratowania życia osób ze skrajną niewydolnością narządów. Osoby te, aby mogły żyć, potrzebują zdrowego narządu. Transplantacja polega na wszczepieniu choremu (biorcy) narządu lub tkanek pochodzących od innego człowieka (dawcy żywego lub ze zwłok ludzkich). Chorzy po udanym przeszczepieniu często wracają do normalnego życia. Skuteczność leczenia tą metodą w Polsce jest tak samo dobra jak w innych ośrodkach światowych. Liczba wykonywanych przeszczepów zwiększa się ale nie zaspokaja istniejących potrzeb.