×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 705.

Porady ekspertów i opinie

Dr n. med. Hanna Czajka Dr n. med. Hanna Czajka

Inwazyjna choroba pneumokokowa – dlaczego samorządowe programy zdrowotne są istotne w jej zwalczaniu?

/ Porady ekspertów
Pneumokoki (Streptococcus pneumoniae), to bardzo groźne bakterie, których zwalczanie jest utrudnione przez ich oporność na działania antybiotyków. Są one jedną z głównych przyczyn zgonów, zwłaszcza w grupie najmłodszych dzieci, które z uwagi na brak dojrzałości układu immunologicznego są najbardziej narażone na zachorowania wywoływane przez te bakterie. 

Znajomość zasad postępowania w zawale serca wśród mieszkańców Krakowa

/ Porady ekspertów
Piotr Podolec, Marcin Waligóra, Grzegorz Kopeć
Zawał serca jest jedną z głównych przyczyn umieralności z powodu chorób sercowo-naczyniowych, a rocznie z jego powodu umiera blisko 200 000 Polaków. Części z tych zgonów udałoby się zapobiec gdyby specjalistyczne leczenie zostało wdrożone odpowiednio wcześnie. Czynnikami które zależą od pacjenta mogącymi opóźniać wdrożenie odpowiedniego leczenia to:

Opieka zdrowotna i profilaktyka wśród dzieci w wieku szkolnym i młodzieży (do 18 roku życia)

/ Opinie

Wśród najczęstszych problemów zdrowotnych dzieci w wieku szkolnym i młodzieży są: próchnica zębów (dotyczy 90,5% dzieci 7- letnich i 91,8% dzieci w wieku 15 lat), wady zgryzu (występują u 43–80% dzieci w wieku 7–18 lat), wady postawy ciała (u 30 – 69% dzieci i młodzieży). Choroby przewlekłe występują u 20–25% dzieci i do najczęstszych należą: choroby alergiczne, astma oskrzelowa, padaczka, cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby genetycznie uwarunkowane. Zwiększa się odsetek dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością (problem ten dotyczy 16,4% dzieci w wieku 6–19 lat). Wczesne wykrycie chorób i zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym i młodzieży pozwala na szybkie, a zarazem bardziej skuteczne, podjęcie leczenia.

Badania profilaktyczne dla kobiet w ciąży

/ Opinie
Profilaktyczne badania dla kobiet w ciąży wykonuje się w celu oceny stanu zdrowia przyszłej matki oraz oceny rozwoju dziecka. Ich regularnie wykonywanie w czasie ciąży pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie bardziej skutecznego leczenia. Opieka zdrowotna nad kobietą w ciąży jest wzmożona i uregulowana rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku. Przedstawiono w nim zalecany zakres bezpłatnych świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz bezpłatnych badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie fizjologicznej ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania. Są one zlecane lub wykonywane przez lekarza prowadzącego ciążę lub położną. Poniżej przedstawiono wykaz zalecanych świadczeń i badań profilaktycznych dla kobiet w ciąży.