Spotkajmy się!


W ramach realizacji programu odbywają się spotkania edukacyjne, które prowadzone są przez lekarzy specjalistów. Po wykładzie dyplomowane pielęgniarki przedstawiają technikę samobadania piersi na fantomach.
 
Więcej informacji pod numerem telefonu: (014) 631 58 59 - Ośrodek Programów Profilaktycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie
 
Spotkania edukacyjne w br. odbyły się już w:
- Tarnowie
- Krakowie
- Proszowicach
- Tuchowie

a na planowane spotkania w miesiącach: wrzesień, październik i listopad zapraszamy do:
- Olkusza

- Limanowej
- Oświęcimia
- Suchej Beskidzkiej
- Zakopanego
- Starego Sącza

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!