O programie


Szpital św. Łukasza w Tarnowie realizuje już kolejną edycję programu „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce”. Celem projektu jest zwiększenie liczby wcześnie wykrytych nowotworów w Małopolsce poprzez wzrost czujności onkologicznej, podniesienie wiedzy dotyczącej objawów chorób nowotworowych oraz spadek zachorowań na nowotwory złośliwe poprzez zmianę stylu życia. W całej Małopolsce odbędzie się 10 spotkań edukacyjnych w czasie których uczestnicy wezmą udział w wykładach prowadzonych przez lekarza onkologa oraz szkoleniach z techniki samobadania piersi na fantomach.

Programowi towarzyszy również kampania medialna. Spoty, artykuły oraz audycje edukacyjne pojawiają się w prasie, telewizji, radiu oraz w internecie. W ramach projektu działa również onkologiczny telefon zaufania, dzwoniąc pod numer 513 637 394 każdy może liczyć na bezpłatną poradę lekarza onkologa. Telefon czynny jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 14.00 - 20.00 oraz we wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 – 14.00.

Program prowadzony jest na terenie Województwa Małopolskiego.