Przeczytaj, zapamiętaj


WCZESNE WYKRYWANIE NOWOTWORÓW U DZIECI - ZALECENIA DLA RODZICÓW

Nowotwory są drugą, po urazach i wypadkach, przyczyną zgonów dzieci powyżej drugiego roku życia Każdego roku w Polsce notuje się ok. 1100-1200 nowych przypadków zachorowań. Ponieważ rokowanie i skuteczne leczenie zależą przede wszystkim od stopnia zaawansowania choroby nowotworowej w momencie jej wykrycia, tak bardzo istotne jest wczesne zdiagnozowanie małego pacjenta. Owszem, w wielu wypadkach można polegać na czujności lekarza pierwszego kontaktu, ale to jednak rodzice znają swoje dziecko najlepiej i to oni jako pierwsi zwrócą uwagę na niepokojące ich, a dla innych być może jeszcze mało istotne objawy.

RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO

Rak pęcherza moczowego jest jednym z częstszych nowotworów występujących u starszych osób – w większości przypadków jest rozpoznawany po 55 roku życia. Diagnozę częściej słyszą mężczyźni, u których zapadalność na raka pęcherza moczowego jest czterokrotnie większa niż u kobiet. Stanowią oni ¾ pacjentów z rakiem pęcherza moczowego.

Rak żołądka

Rak żołądka jest na szczęście coraz rzadziej występującym nowotworem złośliwym ale nadal pozostaje czwartym co do częstości zachorowań oraz drugą przyczyna zgonów z powodu nowotworów. Wraz ze spadkiem zachorowalności obserwuje się także zmianę jego umiejscowienia. Coraz częściej powstaje w miejscu połączenia przełykowo-żołądkowego. Polska jest krajem o średniej zachorowalności na raka żołądka – w 2010 r zachorowało na ten nowotwór prawie 5300 osób.

Guzy mózgu

Przez guz mózgu rozumiemy obce dla mózgu struktury, których wzrost powoduje zwiększenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Rozróżniamy guzy pierwotne i przerzutowe.
Co roku 6 osób na 100 000 dowiaduje się o pierwotnym nowotworze mózgu. Średnio 1 na 12 przypadków występuje u dzieci poniżej 15 roku życia. Ponadto szacuje się, że 25% pacjentów z nowotworami złośliwymi ma przerzuty do OUN.

Rak jelita grubego

Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Europie. W Polsce zachorowalność na ten nowotwór systematycznie wzrasta. Pod względem zachorowalności w 2013 r był na trzecim miejscu wśród nowotworów u mężczyzn oraz na drugim miejscu wśród nowotworów u kobiet.

Rak piersi

Rak piersi w Polsce to najczęściej występujący nowotwór u kobiet.
Na każde 100 kobiet, które choruje na nowotwór złośliwy aż 22 ma raka piersi.

Rak krtani a palenie tytoniu

Najnowsze statystyki wskazują, że liczba nowotworów występujących u ludzi zwiększa się. Zwiększa się też liczba zgonów spowodowana przez nowotwory, pomimo postępu w leczeniu. Nowotwory rozwijające się w obrębie głowy i szyi, mają jedną wspólną cechę – wywodzą się z błony śluzowej górnych dróg oddechowych, są to raki. Oczywiście w swym przebiegu są złośliwe, dają przerzuty i nie leczone prowadzą do śmierci. Do najczęstszych należy rak krtani i gardła. Chorują na nie głównie mężczyźni. Obliczono, że rocznie w naszym regionie na 100 tysięcy osób na raka krtani zachoruje 12-16 mężczyzn. Prawdopodobieństwo wystąpienia raka krtani u mężczyzn jest 20- krotnie wyższe niż u kobiet. Związane jest to ze stylem życia – nałogowym paleniem papierosów i nadużywaniem alkoholu. Dym tytoniowy zawiera szereg związków chemicznych, większość z nich ma działanie rakotwórcze ( węglowodory aromatyczne, nitrozaminy).

Promieniowanie ultrafioletowe (UV) zwiększa ryzyko rozwoju złośliwych nowotworów skóry

Słońce jest „Gwiazdą życia”. Bez jego energii życie na naszej planecie byłoby niemożliwe. Jego korzystnego wpływu na zdrowie człowieka nie da się przecenić. Reguluje u nas procesy rytmu dobowego, wpływa na produkcję witaminy D3, która chroni nas przed odwapnieniem kości (krzywica i osteoporoza). Ma także wybitny wpływ antydepresyjny. Należy jednak pamiętać, że brak umiaru w korzystaniu z dobrodziejstw promieni słonecznych, w tym także naśladowanych sztucznie w solariach może prowadzić m. in. do rozwoju złośliwych nowotworów skóry: raków i czerniaka.
Strona 1 z 4