„Międzynarodowy projekt badawczy”

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie (WOTUW) wraz z ośrodkiem terapii uzależnień na Słowacji - OLUP w Prednej Horze oraz ośrodkiem leczenia uzależnień z Jemnicy w Czechach - PATEB s.r.o., przystąpił do realizacji projektu badawczego pn.: „Monitoring, ewaluacja i badanie skuteczności leczenia uzależnienia"

Happening profilaktyczno-edukacyjny pn.: ,,Tramwaj zwany świadomością”

W dniu 21 października br. odbędzie się happening profilaktyczno-edukacyjny pn.: ,,Tramwaj zwany świadomością”. Happening organizowany już od 2013 r., zainauguruje Europejski Tydzień Testowania 2015 oraz Światowy Dzień AIDS obchodzony 1 grudnia.

Publikacja pn.: „Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży”

We wrześniu br., Ośrodek Rozwoju Edukacji (w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego) wydał publikację pn.: „Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży”. Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych został opracowany przez zespół Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.


Kampania „Dopal dopalaczom. Wolni od narkotyków-kreatywni w życiu "

W Małopolsce ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Dopal dopalaczom. Wolni od narkotyków - kreatywni w życiu ", której adresatami będą uczniowie gimnazjów województwa małopolskiego, ich rodzice, opiekunowie, a także nauczyciele i pedagodzy pracujący z młodzieżą, studenci oraz pozostałe osoby dorosłe.

Spotkanie Krajów Nadbałtyckich poświęcone monitorowaniu Nowych Substancji Psychoaktywnych

W dniach 3-4 września 2015r.z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii(KBPN), Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomani (CINN) oraz EMCDDA w Lizbonie odbyło się spotkanie Krajów Nadbałtyckich poświęcone monitorowaniu Nowych Substancji Psychoaktywnych.Istotną kwestią podjętą podczas spotkania była próba charakterystyki użytkowników NSP. Ważnym głosem w Konferencji było wystąpienie Grzegorza Wodowskiego - Kierownika Poradni MONAR w Krakowie.

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji.
Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie.
Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

W dniu 6 lipca 2015 roku w siedzibie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie odbyło się drugie posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. Spotkanie otworzyła i poprowadziła Sylwia Grzesiak–Ambroży, p. o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.


Spotkanie Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień z terenu Województwa Małopolskiego

W dniach 15-16 czerwca 2015 r. w Zakopanem odbyła się konferencja szkoleniowa pn.: „Nowe Substancje Psychoaktywne – dopalacze i co jeszcze?" dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) z terenu Województwa Małopolskiego. Spotkanie zorganizowane jest przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.