2 dniowe Warsztaty Liderów Młodzieżowych pn. "Róża Wiatrów"

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Siemacha zorganizował w dniach 22-23 listopada 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, Warsztaty Liderów Młodzieżowych pn.: „Róża Wiatrów” dla młodzieży w wieku 15-18 lat z terenu województwa małopolskiego.


Narada dla Pełnomocników ds. Uzależnień

W dniach 23-24 października 2014 roku, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia  w Krakowie zorganizował 2-dniową Naradę dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) z terenu Województwa Małopolskiego.


Informacja o szkoleniu dla terapeutów uzależnień

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zaprasza terapeutów uzależnień do udziału w szkoleniu pn.:„ZASTOSOWANIE DIALOGU MOTYWUJĄCEGO W TERAPII PACJENTÓW Z NAŁOGAMI BEHAWIORALNYMI”.


Konferencja w Nowym Sączu dotycząca uzależnień od hazardu

Informacja o kolejnej bezpłatnej konferencji z cyklu:  „Hazard - nowe wyzwanie i zadanie dla Małopolski -problemy, zagrożenia, pomoc”

Problem hazardu staje się jednym z największych problemów społecznych, niosącym negatywne skutki, jak wykazują badania - w szczególności w stosunku do dzieci i młodzieży, stąd też koniecznym staje się włączenie do realizacji działań z obszaru profilaktyki także i tych zagadnień.


Konsultacje społeczne wojewódzkich programów w obszarze uzależnień

W dniu 31 stycznia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 w sali sesyjnej odbyły się konsultacje społeczne wojewódzkich programów w obszarze uzależnień, tj. Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020.

Strona 5 z 5