banner

Młodzież


Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy ponieważ stwierdziłeś że dotyczy Cię jeden z problemów omówionych w zakładce „Czy wiesz co Ci grozi w Internecie?” skontaktuj się z helpline.org wchodząc na stronę albo dzwoniąc na infolinię 800 100 100.


Dbaj o fejs!

Fejsmen jest bohaterem kampanii społecznej pod hasłem „Dbaj o fejs”, której przesłanie kierowane jest przede wszystkim do młodych użytkowników portali społecznościowych.


Czy wiesz co Ci grozi w internecie?

Polskie ustawodawstwo nie podaje jednej spójnej definicji „przestępstwa internetowego”. Można przyjąć, że są to czyny zabronione, popełniane w sieci internetowej lub z wykorzystaniem np. telefonu komórkowego. Szeroką gamę tych czynów, możemy określić mianem zagrożeń internetowych.