Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
PROFILAKTYKA
W MAŁOPOLSCE

Dr n. med. Jakub Podolec

 

Zarówno mózg jak i serce są to narządy kluczowe dla życia każdego organizmu. Zawał serca i udar mózgu są to stany nagłe, zagrażające życiu, których mechanizm powstawania jest bardzo podobny – polega na nieprawidłowym przepływie krwi w naczyniach doprowadzajcych do nich krew.

Zawał serca jest to martwica określonej części mięśnia sercowego spowodowana zamknięciem światła tętnicy wieńcowej, którego najczęstszą przyczyną jest pęknięcie blaszki miażdżycowej (ponad 90% przypadków).

Udar mózgu jest to występowanie uogólnionych bądź ogniskowych zaburzeń pracy mózgu, które występują nagle i utrzymują się przynajmniej przez 24 h. Spowodowane są zaburzeniami przepływu krwi w naczyniach doprowadzających krew do mózgu (tętnice szyjne, tętnice kręgowe). Udar może być krwotoczny w przypadku wynaczynienia krwi do mózgu, bądź niedokrwienny, gdy jest niedostateczne ukrwienie mózgu związane ze zwężeniem bądź niedrożnością wyżej wymienionych naczyń.

Prawidłowa praca mózgu i serca warunkuje możliwość życia organizmu. Oba wyżej wymienione schorzenia prowadzą do zaburzenia tej pracy, a nieleczone nawet do śmierci tych narządów, która jest równoznaczna ze śmiercią całego organizmu. Śmierć ta zachodzi w wyniku zaburzenia utlenienia mózgu bądź serca spowodowanego opisanymi powyżej zaburzeniami ukrwienia.

Komórki obu tych narządów są komórkami cechującymi się znaczną aktywnością metaboliczną, w związku z tym muszą wytwarzać bardzo dużą ilość energii, do wytworzenia której potrzebna jest odpowiednia/stała ilość tlenu. Jego niedobór lub brak prowadzi do wytwarzania energii w mechanizmie beztlenowym, którego skutkiem ubocznym jest wytwarzanie dużej ilości kwasu mlekowego, a co za tym idzie spadku pH komórek tych narządów i w konsekwencji ich martwicy. Oba narządy z racji wysokiej aktywności są bardzo wrażliwe na niedotlenienie.

W mózgu nieodwracalne zmiany, takie jak obumarcie rdzenia przedłużonego, w którym znajdują się ośrodki odpowiedzialne za proces oddychania występują już po okresie 20-30 minut, zaś śmierć kory mózgu następuje już po 3-4 minutach niedotlenienia! Nieodwracalne zmiany w sercu powstają w przeciągu kilku do kilkunastu minut. Jak zatem widać w leczeniu obydwu tych schorzeń ważna jest każda minuta. Im szybciej bowiem zostaną podjęte czynności dążące do unormowania przepływu krwi w naczyniach doprowadzających do nich krew, tym większa szansa, że nie zajdą w nich nieodwracalne zmiany powodujące upośledzenie ich funkcjonowania, a co za tym idzie ograniczenie sprawności i pogorszenie jakości życia chorego, a nawet jego zgon.

 

 

Fot. Każda minuta jest ważna w leczeniu zawału serca i udaru mózgu.

 

Piśmiennictwo:

  1. Prof. dr hab. Andrzej Szczeklik „Interna Szczeklika” 2015r.

  2. Wytyczne ESC/EACTS dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego w 2014 roku

  3. www.mp.pl

Lepiej zapobiegać , niż leczyć. Wyszukaj program profilaktyczny

Powiat bocheński Powiat brzeski Powiat chrzanowski Powiat dąbrowski Powiat gorlicki Powiat krakowski Powiat limanowski Powiat miechowski Powiat myślenicki Powiat nowosądecki Powiat nowotarski Powiat olkuski Powiat oświęcimski Powiat proszowicki Powiat suski Powiat tarnowski Powiat tatrzański Powiat wadowicki Powiat wielicki Kraków Tarnów Nowy Sącz
Czerwiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności