Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Rocznica działalności krakowskiej placówki DROP-IN

W piątek, 2 lutego br. placówka pełniąca funkcję miejsca dziennego pobytu dla osób uzależnionych od narkotyków, w którym realizowany jest program redukcji szkód „Drop in” świętowała pierwszą rocznicę działalności. Z tej okazji odbyło się  otwarte seminarium dotyczące problematyki narkotyków i działań w obszarze redukcji szkód.

Podczas spotkania, pracownik Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, Pan Bartosz Michalewski podsumował roczne działania w prezentacji „rok w Dropie – redukcja szkód w Krakowie”. W przeciągu roku z usług skorzystało 173 klientów, gdzie wszyscy zostali objęci edukacją seksualną w ramach profilaktyki zdrowotnej. 200 godzin przeznaczono na działania z zakresu interwencji kryzysowej. Z oferty łaźni skorzystano 208 razy, z prania i suszenia odzieży 195 razy. Pracownicy DROP-IN asystowali także podopiecznym 80 razy przy załatwianiu spraw formalnych i wizytach u lekarza. To była tylko część codziennych usług nakierowanych na pomoc osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych.

W dalszej częsci trwania seminarium, prelekcję na temat afgańskich maków wygłosiła Anna Minkiewicz, a profesor Krzysztof Krajewski przybliżył historię światowej polityki narkotykowej od Aslingera do medycznej marihuany. Zaprezentowano także film „Brudne narkotyki” oraz powzięto dyskusję z udziałem autora filmu Wojciecha Szumowskiego, który  poruszył temat niedostatku zagadnień problemu narkomanii i sposobów jego prezentacji w mediach. Na koniec spotkania, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego złożyła gratulacje i życzenia dalszego zaangażowania pracownikom DROP – II w obszarze redukcji szkód.

DROP-IN - ulotka informacyjna

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji