Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

W roku 2018 Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzimy 6 lutego. Tegoroczna edycja przebiega  pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

Szacunek jest wartością niezbędną do budowania relacji wzajemnego zaufania, zrozumienia i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami w wielu obszarach codziennego życia, a także w Internecie. Coraz częściej będąc użytkownikami sieci możemy doświadczyć takich zjawisk jak: cyberprzemoc, hejt, seksting czy ksenofobia.

Podczas obchodów DBI 2018 orgnizatorzy chcą podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do otaczającego świata, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności,
a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje) – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF).

Organizatorzy wydarzenia chcą zwrócić uwagę na rolę każdego użytkownika internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online poprzez inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa w sieci. Jednocześnie zwraca się uwagę na duży potencjał internetu, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

Co roku, organizatorzy wydarzenia zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i prywatne osoby do realizowania przez cały miesiąc luty lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.

Więcej informacji na stronie: http://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji