Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

„Dzień Bezpiecznego Internetu” w powiecie olkuskim

W jaki sposób ustrzec się niebezpieczeństw w sieci i nie narazić się na odpowiedzialność karną dowiedzieli się uczniowie dwóch szkół podstawowych powiatu olkuskiego w ramach obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu-tworzymy kulturę szacunku w sieci".

W ramach obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu” 6 lutego 2018 roku w dwóch  szkołach podstawowych w powicie olkuskim tj.  w Szkole Podstawowej w Braciejówce  oraz w Szkole Podstawowej nr 4 w Olkuszu  odbyły się zajęcia się  na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Funkcjonalriusze Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu  omówili z młodzieżą szkolną podstawowe zasady bezpiecznego korzystania  z Internetu czyli: konieczność czytania regulaminów portali społecznościowych, potencjalne zagrożenia związane z umieszczaniem własnych zdjęć, filmików, czy też komentarzy w Internecie oraz niebezpieczeństwa wynikające  z  kontaktowania się z nowo poznanymi osobami w sieci. Podczas zajęć w Szkole Podstawowej nr 4 obecny był Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Gamrat, który ufundował nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie oraz dyrektor szkoły Pan Mirosław Jurczyk wraz z nauczycielami, którzy czuwali nad przebiegiem konkursów. W trakcie zajęć dzieci chętnie odpowiadały na zadawane pytania i rozwiązywały testy, w których mogły wykazać się wiedzą z zakresu cyberbezpieczeństwa.Tego typu spotkania pokazują, że temat bezpieczeństwa w Internecie jest ciągle aktualny i dlatego policjanci, jak i nauczyciele kontynując współpracę nadal będą instruować dzieci i młodzież jak bezpiecznie poruszać się w wirtualnym świecie.

Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki zakupione ze środków Województwa Małopolskiego w ramach realizowanego we współpracy z małopolską policją programu edukacyjnego "Zagrozenia w sieci-profilaktyka, regowanie".

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji