Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Województwo Małopolskie - Zdrowym Samorządem!

Województwo Małopolskie zostało laureatem konkursu „Zdrowy Samorząd” podczas trwającego właśnie III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach organizowanego przez PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia.

Zostaliśmy wyróżnieni w kategorii „Zdrowe Województwo” za realizację w latach 2014-2017 2 programów:„ Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie” oraz „Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego. Nagrodę w imieniu Województwa Małopolskiego odebrała Pani Sylwia Grzesiak – Ambroży – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Głównym celem Konkursu był wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które w sposób najbardziej efektywny realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób.

Laureatów wybrano spośród 60 samorządów , które zgłosiły 160 projektów profilaktycznych.

W kategorii „Zdrowe Województwo” pozostałe wyróżnienia otrzymały: województwo pomorskie, śląskie oraz opolskie. Zwycięskie jednostki otrzymały wyróżnienia przyznane przez Radę Konsultacyjną, złożoną z wybitnych ekspertów, w tym lekarzy i przedstawicieli uczelni medycznych.

Województwo Małopolskie otrzymało wyróżnienie za realizację programów:

  • • Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie.

Program powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez nauczycieli i rodziców, dostrzegających narastający problem cyberzagrożeń, z którymi na co dzień mają do czynienia uczniowie małopolskich szkół podstawowych. Od początku realizacji Programu do końca 2017 roku udało się nim objąć wszystkie szkoły podstawowe w Małopolsce, czyli 1459 placówki.

Program jest realizowany przez Województwo Małopolskie wraz z Komendą Wojewódzką Policji  w Krakowie  oraz we współpracy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową.

  • • Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego.

W latach 2012-2017 na realizację Programu wydatkowano łącznie 3 756 432,85 zł z budżetu województwa. Od początku realizacji objęto nim 12 456 osób, w tym: 7178 pacjentów (badania przesiewowe + edukacja), 3504 uczniów (szkolenia edukacyjne), 967 osób w wieku produkcyjnym (szkolenia edukacyjne) oraz przeszkolono 807 nauczycieli prewencji.

 

UM MALOPOLSKIE 2LC

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji