Telefoniczna Informacja Pacjenta - Całodobowa infolinia 800190590

Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Światowy Dzień Zespołu Downa 21 marzec

To nie przypadek, że Światowy Dzień Zespołu Downa obchodzony jest 21 marca. Wada ta polega na tym, że w 21. parze chromosomów osoby z zespołem Downa zamiast dwóch, mają trzy chromosomy.

Zespół Downa inaczej trisomia 21 chromosomu lub mongolizm. Jest to jedno z najczęśćiej występujących zaburzeń chromosomalnych u człowieka. Nazwa choroby wywodzi sięod lekarza Johna Langdona Downa, który jako pierwszy ją opisał w 1866r. Zespół Downa prowadzi do zmian w budowie zewnętrznej i wewnętrznej jak również upośledzeń umysłowych.

Nie są znane przyczyny powstawania tego zaburzenia chromosalnego jak również nie wiadomo jak im skutecznie zapobiegać. W schorzeniu dochodzi do powstania dodatkowego 21 chromosomu. Jedyną znaną zależnością jest wiek matki, im starsza kobieta tym ryzyko urodzenia dziecka z tym zaburzeniem wzrasta. Dziedziczenie choroby jest niezwykle rzadkie.

Osoby z zespołem Downa pomimo dużego zróżnicowania, ujawniają pewne cechy wspólne w aktywności, sprawności ruchowej i percepcyjnej, są zdolne do indywidualnego rozwoju sprawności i umiejętności przydatnych w życiu codziennym. W Zespole Downa zawsze występuje niepełnosprawność intelektualna, jednak jej stopień jest zróżnicowany dlatego też ostateczny stopień rozwoju intelektualnego zależny jest od jej rodzaju. Ogólny poziom rozwoju osób dotkniętych tą chorobą zależy w dużym stopniu od warunków ich życia, wychowania oraz od statusu socjoekonomicznego rodziny i środowiska w krórym się wychowują. Odpowiednia wczesna interwencja terapetyczna może znacznie podnieść poziom rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego osób z zespołem Downa, natomiast jej brak może go znacznie obniżyć.

 

{source}
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/id-0vyf6pGE" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
{/source}

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji