Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Światowy Dzień Zespołu Downa 21 marzec

Światowy Dzień Zespołu Downa 21 marzec

To nie przypadek, że Światowy Dzień Zespołu Downa obchodzony jest 21 marca. Wada ta polega na tym, że w 21. parze chromosomów osoby z zespołem Downa zamiast dwóch, mają trzy chromosomy.

Zespół Downa inaczej trisomia 21 chromosomu lub mongolizm. Jest to jedno z najczęśćiej występujących zaburzeń chromosomalnych u człowieka. Nazwa choroby wywodzi sięod lekarza Johna Langdona Downa, który jako pierwszy ją opisał w 1866r. Zespół Downa prowadzi do zmian w budowie zewnętrznej i wewnętrznej jak również upośledzeń umysłowych.

Nie są znane przyczyny powstawania tego zaburzenia chromosalnego jak również nie wiadomo jak im skutecznie zapobiegać. W schorzeniu dochodzi do powstania dodatkowego 21 chromosomu. Jedyną znaną zależnością jest wiek matki, im starsza kobieta tym ryzyko urodzenia dziecka z tym zaburzeniem wzrasta. Dziedziczenie choroby jest niezwykle rzadkie.

Osoby z zespołem Downa pomimo dużego zróżnicowania, ujawniają pewne cechy wspólne w aktywności, sprawności ruchowej i percepcyjnej, są zdolne do indywidualnego rozwoju sprawności i umiejętności przydatnych w życiu codziennym. W Zespole Downa zawsze występuje niepełnosprawność intelektualna, jednak jej stopień jest zróżnicowany dlatego też ostateczny stopień rozwoju intelektualnego zależny jest od jej rodzaju. Ogólny poziom rozwoju osób dotkniętych tą chorobą zależy w dużym stopniu od warunków ich życia, wychowania oraz od statusu socjoekonomicznego rodziny i środowiska w krórym się wychowują. Odpowiednia wczesna interwencja terapetyczna może znacznie podnieść poziom rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego osób z zespołem Downa, natomiast jej brak może go znacznie obniżyć.

 

{source}
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/id-0vyf6pGE" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
{/source}

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji