Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

„Finansowanie rehabilitacji pulmonologicznej w oddziałach szpitalnych i ośrodkach dziennych, a zanieczyszczenie powietrza – krakowski smog”

„Finansowanie rehabilitacji pulmonologicznej w oddziałach szpitalnych i ośrodkach dziennych, a zanieczyszczenie powietrza – krakowski smog”

Rozpoczęła się konferencja "Finansowanie rehabilitacji pulmonologicznej w oddziałach szpitalnych i ośrodkach dziennych, a zanieczyszczenie powietrza – krakowski smog" organizowana przez Małopolski Szpital Chorób Płuc i rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu oraz Uzdrowisko Kopalnia Soli "Wieliczka". Celem konferencji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa oraz władz samorządowych na rehabilitację pulmonologiczną, jako skuteczną metodę usprawnienia i profilaktyki dla osób narażonych na wysokie stężenia smogu.Omawiana będzie problematyka rehabilitacji pulmonologicznej, jej znaczenia i możliwych sposobów finansowania. Podczas konferencji przedstawione zostaną stanowiska w kwestiach kluczowych dla profilaktyki i leczenia chorób wywołanych przez zanieczyszczone powietrze oraz doświadczenie placówek Województwa Małopolskiego – Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. E. Wojtyły, Kopalni Soli „Wieliczka” oraz Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. Wspólnie powyższe podmioty reprezentują największy potencjał rehabilitacji pulmonologicznej w kraju.

Priorytetem Samorządu Województwa Małopolskiego jest zdrowie Małopolan dlatrego wśród licznych działań mających na celu szerokorozumiane dbanie o zdrowie mieszkańców w tym podejmuje działania niwelujące działanie smogu m.in podejmując ustawę antysmogową oraz realizując projekt zintegrowany LIFE ( https://powietrze.malopolska.pl/life/ )Jednym z organizatorów konferencji jest instytucja województwa małopolskiego,Małopolski Szpital Chorób Płuc i rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu, który uczestniczy w działaniach zmierzających do likwidacji skutków smogu poprzez zainicjowanie podpisania listu intencyjnego z Kopalnią Soli „Wieliczka” oraz Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem oraz poprzez organizowanie konferencji/ spotkań dot. jakości powietrza.

Historia Szpitala rozpoczyna się w roku 1926, kiedy to Wojewódzki Związek Samorządowy w Kielcach powziął uchwałę o wybudowaniu zakładu leczniczo-wychowawczego o nazwie Rabsztyn (nazwa okolicznych ruin zamku) dla dzieci, który spełniałby funkcję profilaktyczno-leczniczą w leczeniu gruźlicy. Za umiejscowieniem Szpitala na tym terenie przemawiały przede wszystkim warunki geograficzne i klimatyczne. Jaroszowiec położony jest wśród rozległych lasów sosnowych, na płaskowyżu krakowsko-częstochowskim na wysokości około 380 m n.p.m., na glebie piaszczystej – w sąsiedztwie Pustyni Błędowskiej. Powietrze tworzy tu wspaniały mikroklimat, określane jest jako suche i balsamiczne oraz jest idealne do leczenia chorób płuc.

Program Konferencji:

 1. Otwarcie Konferencji przez Wicemarszałka Województwa małolskiego Wojciecha Kozaka
 2. Prewencja zaostrzeń u chorych na POChP - prof. zw. dr hab n. med. Lucyna Mastalerz
 3. Jakość powietrza i perpektywy poprawy jego czystości w województwie małopolskim - Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Ryszard Listwan
 4. Rehabilitacja pulmonologiczna w XXI wieku - nowe wyzwania - dr hab. n. med.. Dariusz Jastrzębski
 5. Rehabilitacja lecznicza - rola lecznicza i prewencyjna - prof. dr han Roman Nowobilski
 6. Jak przygotować dzieci i młodzież do "ERY SMOGU"? - dr n. med Zygmunt Podolec
 7. Problemy rehabilitacji A.D. 2018 - dr n. med. Krzysztof Czernicki
 8. Zagrożenie życia w chorobach oddechowych - aspekt psychologiczny
 9. Zmiany jakości powietrza w czasie - prezentacja wybranych analiz dotyczących wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie - dr hab. inż. Badyda Artur, Prof. PW
 10. Rehabilitacja w dobrym klimacie - program rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metod sunterraneoterapii w praktyce Uzdrowiska Kopalnia Soli "Wieliczka" - Pełnomocnik ds. badań naukowych i rozwoju Magdalena Kostrzon
 11. Rola aktywności ruchowej w rehabilitacji osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego - Specjalista fizjoterapii mgr Marcin Osmólski, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
 12. Rehabilitacja Pulmonologiczna - porady praktyczne - Ordynator Oddziału Pulmonologicznego z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - Krzysztof Barczyk, Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
 13. Dyskusja. Zakończenie konferencji.

 IMG 0538IMG 0558

 

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji