Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Światowy Dzień Zdrowia 2018

Światowy Dzień Zdrowia 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #ZdrowieDlaKażdego     #HealthForAll     #ŚwiatowyDzieńZdrowia    #WorldHealthDay

Światowa Organizacja Zdrowia dąży do zapewnienia wszystkim ludziom na świecie dostępu do możliwie najwyższego poziomu zdrowia dlatego też wizja „zdrowie dla wszystkich” jest jednym z głównych nurtów organizacji dążących do stworzenia powszechnej opieki zdrowotnej (ang. Universal Health Coverage, UHC).

Data 7 kwietnia związana jest z Pierwszym Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Organizacji Zdrowia , które odbyło się 7 kwietnia 1948 roku. W tym roku obchodzone jest 70-lecie działalności WHO.

Głównym celem obchodów Dnia Zdrowia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy zdrowotne na całym świecie. Co roku Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony pod innym hasłem, które podkreśla priorytetowy problem w ochronie zdrowia na świecie, np.:

2009 - „Ratujmy życie! Bezpieczne szpitale w czasie katastrof!”

2010 - „Człowiek i miasto”

2011 - oporność mikroorganizmów (wirusów, bakterii, niektórych pasożytów) na leki antywirusowe, antybiotyki oraz leki przeciwmalaryczne

2012 - starzenie się i zdrowie / „Więcej zdrowia - więcej życia”

2013 - nadciśnienie tętnicze / „Zdrowe bicie serca”

2014 - choroby przenoszone przez wektory

2015 - "Z pola na stół - uczyń jedzenie bezpiecznym"

2016 - "Pokonaj cukrzycę!"

2017 - "Depresja - porozmawiajmy o niej"

2018 - "Zdrowie dla wszystkich" - Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego

Dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie i wsparcie finansowe nie tylko sprzyja poprawie zdrowa obywateli i oczekiwanej długości życia, ale także chroni kraje przed epidemiami, wpływa na zmniejszenie ubóstwa i ryzyka głodu, generuje miejsca pracy, wspomaga wzrost gospodarczy i równość płci. Pomimo ustawicznego rozwoju oraz coraz większej globalizacji, osiągnięcie na świecie jednakowego dostępu do niezbędnej opieki zdrowotnej jest niemożliwe.

W myśl słów Dyrektora Generalnego WHO, „nikt nie powinien wybierać między śmiercią, a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupieniem leków, a kupieniem jedzenia”. W 2018 roku naszym celem jest inspirować, motywować i doradzać podmiotom związanym z powszechną opieką zdrowotną, by powzięły odpowiednie działania sprzyjające powszechnej opiece zdrowotnej.

 

UHC HealthForAll

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji