Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Trwa konkurs ofert w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w 2018r.

W dniu 8 mja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom w 2018 r.”

Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których działalność statutowa mieści się  w zakresie zlecanego zadania.

W ramach konkursu zlecane i dofinansowane będą zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, które zostały szczegółowo określone w Rozdziale I ust. 3 regulaminu konkursu.

Zarząd na realizację zadań przeznaczył środki finansowe w kwocie 200 000 zł.

Termin składania ofert upływa w dn. 23 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu ofert, w tym regulamin znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zdrowie/konkursy.

Zachęcamy do składania ofert!

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji