Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

IV Święto Rodzin Adopcyjnych w Ośrodku Adopcyjnym TPD w Krakowie

 W dniu 9 czerwca 2018 roku Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie wraz z Oddziałem Miejskim Krakowskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizował po raz czwarty wspólne świętowanie z udziałem licznie przybyłych rodzin adopcyjnych.

Miejscem spotkania były wyjątkowe ogrody siedziby Instytutu Pedagogiki UJ,  przy ul. Batorego 12, gdzie można się było znaleźć trochę cienia i nasycić wzrok otaczającą przyrodą.

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego TPD - Pani Joanna Gabańska, która serdecznie przywitała wszystkich gości. Wspólny czas świętowania umiliły liczne występy artystyczne dzieci ze świetlicy środowiskowej TPD oraz animacje na  świeżym powietrzu. Spotkanie było jak co roku doskonałą okazją do wspólnej zabawy dla najmłodszych oraz rozmów i wymiany rodzicielskich doświadczeń wśród dorosłych.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji