Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Opieka dietetyka w programie zdrowotnym zapobiegającym nadwadze i otyłości

Opieka dietetyka w programie zdrowotnym zapobiegającym nadwadze i otyłości

Kolejna edycja Programu zdrowotnego dotyczącego zapobieganiu nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego podobnie jak w porzednich latach skupia się nie tylko na aktywizowaniu uczestników poprzez zajęcia ćwiczeniowe. Równie istotne dla przeprowadzenia skutecznego i trwałego procesu odchudzania są zagadnienia dietetyczne. Prowadzenie zajęć przez dietetyka ma na celu naukę zasad zdrowego żywienia, co prowadzi do redukcji tkanki tłuszczowej. Osoby zakwalifikowane do Programu odbywają 2 spotkania indywidualne z dietetykiem oraz uczestniczą w 2 spotkaniach grupowych. Celem spotkań indywidualnych jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu żywieniowego, poznanie powodów i historii powstawania nadwagi lub otyłości, wykonanie pomiarów masy ciała, wzrostu, obwodu talii i ustalenia wskaźnika BMI. W zależności od potrzeb uczestnika ustalana jest odpowiednia indywidualna dieta redukcyjna, formułowane są, także zalecenia dotyczące zasad zdrowego żywienia. Uczestnik wyposażany jest w materiały poglądowe. Istotnym narzędziem przy zmianie utrwalonych nawyków żywieniowych jest  dzienniczek samokontroli. Umożliwia on regularne sprawdzanie postępów w zmianie sposobu odżywiania, a w miarę potrzeb modyfikację diety. Prowadzony on jest już od pierwszego spotkania z dietetykiem. Spotkania grupowe to z kolei okazja do wymiany doświadczeń i własnych spostrzeżeń z zakresu stosowania diety. Spotkania te pozwalają na poszerzenie swej wiedzy w zakresie czytania etykiet produktów spożywczych, analizy ich składu, odpowiedniego ich doboru do stosowanej diety. W czasie trwania Programu istnieje możliwość skorzystania z porad czynnego codziennie dietetycznego  punktu konsultacyjnego, gdzie można uzyskac dodatkowe informacje na temat właściwych nawyków żywieniowych.

Autor: Małgorzata Mazurkiewicz-  dietetyk, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji