Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Rozpoczyna się realizacja programu poprawy dostępności do świadczeń stomatologicznych w szkołach

Rozpoczyna się realizacja programu poprawy dostępności do świadczeń stomatologicznych w szkołach

1 sierpnia 2018 r. rozpoczęła się realizacja programu polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”.

Koordynatorem programu jest Ministerstwo Zdrowia.

Celem programu jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej uczniów przez zwiększenie dostępności do świadczeń stomatologicznych udzielanych uczniom w szkolnych gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży i ich rodziców edukacją zdrowotną w obszarze zdrowia jamy ustnej.
Program skierowany jest do organów prowadzących szkoły publiczne, którymi są jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu lub województwa.

Zainteresowane organy prowadzące szkoły mogą przystąpić do konkursu na realizację programu i otrzymać środki na zakup niezbędnego wyposażenia gabinetu stomatologicznego oraz na realizację projektu edukacyjnego.
Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa 31 sierpnia br.Więcej informacji o programie

ścieżka nawigacji: Ministerstwo Zdrowia/Aktualności/Wiadomości

Treść ogłoszenia konkurowego

ścieżka nawigacji: Ministerstwo Zdrowia/Aktualności/Ogłoszenia/Programy polityki zdrowotnej/Ogłoszenia: Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.


Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji