Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Zdrowie na wyciągnięcie ręki

Zdrowie na wyciągnięcie ręki

Ogromne zainteresowanie towarzyszy zapisom osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności na rehabilitację domową realizowaną poza kolejnością. Centrum Zdrowia Tuchów do udzielania tych świadczeń zatrudniło dodatkowo pięciu fizjoterapeutów. Zabiegi według nowych zasad są wykonywane w domach w samym Tarnowie i okolicach miasta, a także w rejonie Szerzyn i Tuchowa. Ponadtow placówkach ambulatoryjnych w tych miejscowościach oraz w Wierzchosławicach osobom z tej grupy praktycznie od ręki udzielane są nielimitowane świadczenia opieki zdrowotnej.

rehab 12

Prócz osób posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym do zabiegów w przyspieszonym trybie są uprawnione m.in. osoby, które przed 1998 rokiem uzyskały tzw. I grupę inwalidzką oraz pacjenci, którzy nie mogą dotrzeć do placówek rehabilitacyjnych np. z powodu przebytej operacji. Skierowanie może wystawić zarówno lekarz POZ, jak i specjalista. Warunkiem tego, aby terapeuta dojeżdżał do pacjenta jest umieszczenie na skierowaniu adnotacji: rehabilitacja domowa. Zabiegi są realizowane dzień po dniu, w cyklu dziesięciodniowym. Są nielimitowane co oznacza, że już w momencie zakończenia jednego cyklu - jeśli są ku temu przesłanki medyczne - można rozpoczynać kolejny.

Aby umówić się na konsultację fizjoterapeutyczną lub do poradni rehabilitacyjnej bez kolejki trzeba przedstawić orzeczenie, skierowanie i dokumentację medyczną. W Tarnowie osoby zainteresowane mogą telefonować pod numer 696 248 266 lub zgłaszać się przy ul Józefa Szujskiego 66/206. W okolicach Szerzyn zgłoszenia przyjmowane są pod numerem 14 651 73 94, w Tuchowie należy telefonować pod numer 14 652 55 03. Przyjmowanie zgłoszeń na zabiegi wykonywane w Ośrodku Dziennym Rehabilitacji w Wierzchosławicach odbywa się pod numerem telefonu 14 652 29 61.

Znaczny stopień niepełnosprawności otrzymuje osoba, która: poprzez swój stan zdrowia jest niezdolna do pracy zarobkowej albo potrzebuje przystosowania stanowiska pracy do swojego schorzenia oraz osoba, która nie może samodzielnie funkcjonować i jest całkowicie zależna od opieki innych przez więcej niż 12 miesięcy.

rehab 04

rehab 21

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji