Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Małopolscy liderzy

Małopolscy liderzy

Podczas III Małopolskiej Konferencji Profilaktyki Zdrowia zostali wyłonieni Małopolscy Liderzy Profilaktyki!

Tytuł Lidera Profilaktyki otrzymał Szpital Powiatowy w Chrzanowie oferujący najwięcej badań profilaktycznych Nagrodę odebrała Pani Barbara Galus – Koordynator Opieki Pielęgniarskiej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

Szpital zaproponował 420 możliwości wykonania badań dla mieszkańców!

Przesiewowe badanie słuchu,

konsultacje pulmonologiczne,

badanie spirometryczne,

badanie USG tarczycy

Badanie USG Doppler,

Porady dietetyka, analiza składu masy ciała, diety,

konsultacje kardiologiczne

Badanie EKG,

Badanie pomiaru poziomu cukru i ciśnienia tętniczego krwi

+ edukacja (tj. oferta dodatkowych 260 miejsc) w zakresie:

- profilaktyki upadków, praw pacjenta

- profilaktyki przeciw udarowej, szybkiej reakcji w przypadku podejrzenia wystąpienia udaru

- profilaktyki przeciwzawałowej

 

 

natomiast Szpital św. Anny w Miechowie otrzymał tytuł Lidera Edukacji Zdrowotnej za szerzenie idei zdrowia wśród Małopolan oferując badania profilaktyczne oraz działania o charakterze edukacyjnym. Nagrodę odebrał Pan Mirosław Dróżdż – Dyrektor Szpitala św. Anny w Miechowie

Szpital zaoferował 1700 miejsc umożliwiających udział w badaniach i wydarzeniach tj.:

Cytologia

Mammografia

Badanie BMI, pomiar tkanki tłuszczowej, mięśniowej, kostnej i wody z analizą dietetyka

Przesiewowe badanie wzroku u dzieci  w wieku 3-7 r.ż

Badanie słuchu

Pomiar ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi

Badanie EKG z opisem

Warsztaty udzielania pierwszej przedmedycznej pomocy

warsztaty samobadania piersi

Wykłady profilaktyczne:

  1. 1. Jak używki wpływają na nasze zdrowie?
  2. 2. Zmiana złych nawyków zdrowotnych na nowe - jak to zrobić i czy to się opłaca?
  3. 3. Profilaktyka raka piersi,
  4. 4. Umiejętność udzielania pierwszej przedmedycznej pomocy
  5. 5. Tele - Anioły Małopolski    

 

Laureatom gratulujemy !

 

IMG_1859.JPG

IMG_1865.JPG

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji