Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

FINAŁ MDPZ 2018

FINAŁ MDPZ 2018

Zapraszamy na finał Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia.

W sobotę 29.09.2018 w godz. 10-16 na Rynku Głównym w Krakowie będzie można wykonać badania spirometryczne, sprawdzić poziom cukru i zmierzyć ciśnienie krwi. Dodatkowo, można skorzystać z porad dietetyków i fizjoterapeutów.

 

Serdecznie zapraszamy!!

 

Szczegółowa oferta podmiotów obecnych na Rynku Głównym w Krakowie 29 września br., w godzinach 10.00-16.00:

 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – promocja projektu Małopolski „Tele-Anioł”

 Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – prezentacja oczyszczacza powietrza, udostępnianie ulotek informujących o wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie

 Biuro ds. Ochrony Zdrowia w Urzędzie Miasta Krakowa – informacje w zakresie realizowanych przez miasto Kraków programów polityki zdrowotnej

 Narodowy Fundusz Zdrowia Małopolski Oddział Wojewódzki – prawa pacjenta, zasady udzielania świadczeń, informacja nt. programów profilaktycznych, informacja nt. programu Leki 75+, zasady leczenia uzdrowiskowego, szczególne uprawnienia dla różnych grup pacjentów

 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, symulacja stanu po zażyciu środków psychoaktywnych (przy użyciu narkogogoli), dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dot. profilaktyki dopalaczy, HIV/AIDS, wszawicy, bezpiecznego grzybobrania, próchnicy, a także szczepień ochronnych u dzieci, zachęcanie do wykonywania badań profilaktycznych – kampania „Badam się – mam pewność”

 Rzecznik Praw Pacjenta – porady z zakresu praw pacjenta, konsultacje z ekspertami biura RzPP, zajęcia edukacyjne dla dzieci

 Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa – diagnostyka wad postawy ciała u dzieci, konsultacje i porady rehabilitacyjne, badanie podoskopem stóp dzieci i dorosłych

 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika – pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar glukozy, edukacja dotycząca profilaktyki próchnicy oraz zasad higieny jamy ustnej – konsultacje ze stomatologiem (10:30-14:30), profilaktyka wad postawy, edukacja nt. zakażeń pneumokokowych i wirusem HPV

 Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o. o. - konsultacje z fizjoterapeutą

 Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, Jaroszowiec – badanie smokolajzer, porady rehabilitacyjne udzielane przez fizjoterapeutów, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar poziomu glukozy, gazometria

 Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii – porady fizjoterapeutów, konsultacje lekarskie

 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie – nauka samobadania piersi na fantomach, nauka samobadania jąder na fantomach

 Krakowskie Pogotowie Ratunkowe – pokazy pierwszej pomocy u dorosłego, dziecka i niemowlaka, zaopatrywanie ran, złamań, wypadki telekomunikacyjne, sposób prowadzenia rozmowy telefonicznej z dyspozytorem, prezentacja karetki bariatrycznej

 Szpital Ortopedicum Sp. z o. o. – badanie równowagi i ocena ryzyka upadku u osób starszych, ocena ryzyka wystąpienia kontuzji u osób uprawiających sport

 NZOZ Specjal-Dent Markowicz-Deja – konsultacje stomatologiczne

 Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SPZOZ – konsultacje pediatryczne, internistyczne, dermatologiczne

 COMARCH Healthcare SA – badanie EKG, badanie ciśnienia

 Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie – pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar glukozy, pokaz pielęgnacji noworodka – szkoła rodzenia

 Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie – konsultacje naczyniowe (miażdżyca, choroby naczyń, żylaki), badania (poziom cukru we krwi, ciśnienie, waga, wzrost, BMI, UDP, „ślepy doppler”)

 MARMED Spółka Akcyjna – audiometria fonalna, przesiewowe badania słuchu, otoskopowanie

 Stowarzyszenie CEESTHAHC – edukacja w zakresie profilaktyki chorób wątroby, przesiewowe testy anty HCV
 Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem z nowych technologii, Internetu, profilaktyka zachowań ryzykownych

 „Uzdrowisko Rabka” S.A. – konsultacja lekarza balneologa, konsultacja fizjoterapeuty

Sobotnia impreza kończy Tydzień Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia 2018, podczas którego 25 podmiotów leczniczych w 13 miejscowościach Małopolski zaoferowało łącznie ponad 5 tys. bezpłatnych badań profilaktycznych czy konsultacji specjalistycznych. Wydarzeniu towarzyszyły też liczne wykłady edukacyjne.

plakat_MDPZ_2018.jpg

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji