Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Konferencja na temat strategii rozwiązywania problemów uzależnień

5 października 2018 r. w Sali Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyła się konferencja na temat Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień zorganizowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej we współpracy z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracowników oświaty z województwa małopolskiego. Celem konferencji była przede wszystkim wymiana doświadczeń w zakresie przeciwdziałania narkomanii, co może przyczynić się do skuteczniejszego planowania i budowania strategii, a także usprawnienia systemu współpracy między adresatami. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści pracujący z osobami używającymi, bądź uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, a także konstruujące działania skierowane do użytkowników narkotyków. W konferencji wziął udział również ekspert zagraniczny - Anna Dovbbakh, która podzieliła się doświadczeniem na temat miejskich polityk narkotykowych we wschodniej Europie. Uczestnicy spotkania wzięli również udział w warsztacie, którego celem było wypracowanie rekomendacji dla województwa małopolskiego na podstawie postulatów Deklaracji Warszawskiej.

Program konferencji

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji