Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Czlowiek w orbicie współczesnych zagrożeń - nowe oblicza narkomanii

Czlowiek w orbicie współczesnych zagrożeń - nowe oblicza narkomanii

W dniach 22-23 października br. odbywa się konferencja szkoleniowa pt."Człowiek w orbicie współczesnych zagrożeń- nowe oblicza narkomanii" organizowana przez Eksperta Wojewódzkiego ds Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Konferencja w sposób wielowymiarowy poruszy zagadnienia związane zarówno z prawnokarnymi aspektami posiadania substancji psychoaktywnych, jak i z pracą socjalną z osobami uzależnionymi, a także z charakterystyką środków psychoaktywnych i ich użytkowników. Prelegentami konferencji będą m.in. przedstawiciele stowarzyszenia MONAR, Komendy Miejskiej w Krakowie, pedagodzy resocjalizacji, psychoterapeuci oraz biegły sądowy ds narkomanii. Podczas pierwszego dnia konferencji, studenci zapoznają się także z zagrożeniami XXI wieku związanymi z sięganiem po substancje psychoaktywne oraz z ostatnimi wynikami badań przeprowadzonych w Małopolsce dotyczących diagnozy problemu uzależnień. W drugim dniu odbędą się warsztaty, podczas których uczestnicy posłuchają o doświadczeniach terapeutycznych w pracy z osobami uzależnionymi w warunkach klinicznych, oferowanym systemie pomocy dla osób uzależnionych oraz sposobach ich motywowania do zmian.

Program konferencji

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji