Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu"

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu"

Fundacja Archezja, w ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizuje projekt finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości – „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu - ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna”. Jest to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV - VIII, ich rodziców oraz nauczycieli. Jej realizacja, zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Fundacja Archezja stworzyła unikatowy zestaw oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych, promujących postawę autorytetu jako fundamentu relacji między dziećmi i dorosłymi opartej na wartościach, które wskazują najważniejsze cele. Są nimi edukacja młodzieży w zakresie poznania prawdziwego autorytetu, koncentracja nauczycieli na wzmacnianiu potencjału młodzieży i własnego autorytetu oraz pobudzenie refleksji rodziców w zakresie własnej postawy autorytetu wobec dziecka.

Ważnym elementem kampanii jest wdrożenie profesjonalnej, opartej na naukowych podstawach strategii wzmacniania autorytetów jako profilaktyki przestępczości oraz diagnoza społeczna, która wskaże w ogólnopolskiej populacji grupę uczniów ich rodziców oraz nauczycieli, u których przekonania normatywne są zgodne z personalistycznym postrzeganiem relacji rodzinnych.

Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w społeczeństwie autorytetu oraz szacunku do rodzica i nauczyciela.

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Kampanii „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”, której szczegóły znajdują się na stronie www.autorytet.org

 

Plakat- AUTORYTET

List do dyrektorów szkół

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji