Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Konferencja w Tarnowie nt. realizacji w gminach skutecznych działań na rzecz profilaktyki uzależnień

Konferencja w Tarnowie nt. realizacji w gminach skutecznych działań na rzecz profilaktyki uzależnień

Konferencja w Tarnowie nt. realizacji w gminach skutecznych działań na rzecz profilaktyki uzależnień

W dniu 29 października 2018 r. w Urzędzie Miasta Tarnowa w Sali Lustrzanej odbywa się spotkanie adresowane do organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządów gminnych z subregionu tarnowskiego.

Konferencja poświęcona jest tematyce związanej z realizowaniem w gminach skutecznych i uzasadnionych działań w obszarze profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych. Prelekcje dotyczyć będą również zagadnieniom związanym z realizacją rekomendowanych programów z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej oraz z możliwością dofinansowania projektów z funduszy europejskich w obszarze zdrowia.

Spotkanie jest dobrą okazją do tego aby organizacje pozarządowe zlokalizowane i zarejestrowane w subregionie tarnowskim poszerzyły swoje obszary specjalizacji oraz koncentrowały się mocniej na zadaniach w obszarze zdrowia, w tym związanych z profilaktyką uzależnień. Do tego, zachęcać będą prelegenci z różnych organizacji pozarządowych, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z realizacji programów o udowodnionej skuteczności, rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podczas spotkania, przedstawiciele Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie zapoznają także słuchaczy z sądowym zobowiązaniem do leczenia odwykowego, zadaniami gmin w zakresie ograniczania dostępności do alkoholu oraz finansowaniem zadań w ramach gminnych programów. Z kolei, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego opowie o potrzebie współpracy międzyinstytucjonalnej.

44939946_2077128885675042_6783917478440337408_n.jpg

45102770_2261680304044582_5634224586649239552_n.jpg

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji