Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

PIERWSI W POLSCE

PIERWSI W POLSCE

Jest nam miło poinformować, że w piątek, 02 listopada 2018 r. w Oddziale Chirurgii Naczyń Z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II wykonano pierwszy w Polsce zabieg przezkoniuszkowej implantacji stent-graftu do aorty piersiowej u chorej z dużym, pękającym tętniakiem aorty piersiowej zstępującej, niedrożnymi, wykrzepionymi tętnicami biodrowymi i tętniakiem aorty brzusznej oraz z dużymi obciążeniami kardiologicznymi.

Zabieg wykonał 4-osobowy, wielospecjalistyczny zespół w składzie: dr n. med. Robert Sobczyński - kardiochirurg, dr n. med. Mariusz Trystuła – chirurg naczyniowy, dr n. med. Jarosław Trębacz – kardiolog interwencyjny i dr n. med. Marek Kazibudzki – chirurg naczyniowy. Stan chorej i anatomia, w tym niedrożność aorty brzusznej, nie pozwalały na implantację stent-graftu standardową drogą wykorzystywaną przez chirurgów naczyniowych, tj. wprowadzenie przez tętnicę udową wspólną i aortę brzuszną. Dopiero połączenie doświadczeń kilku specjalizacji, a w szczególności zespołu kardiochirurgiczno-kardiologicznego, który zajmuje się implantacją zastawek aortalnych przez koniuszek i lewą komorę serca, pozwolił na zakończenie takiej procedury z sukcesem. Należy dodać, że w piśmiennictwie światowym opisanych zostało dotychczas tylko 9 tego rodzaju zabiegów.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji