Przemoc emocjonalna

Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Kampania społeczna dla rodzin #Nierozerwalni

Kampania społeczna #Nierozerwalni realizowana jest przez Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kampania wskazuje na fakt, iż silna więź między rodzicami i dziećmi jest podstawowym czynnikiem chroniącym młodych ludzi przed podejmowaniem ryzykownych zachowań, w tym używaniem substancji psychoaktywnych. Więzi rodzinne są znaczące dla pra­widłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci. Rodzice często są nieświadomi tego, że więź która istnieje między nimi a dzieckiem jest niezwykle silna i daje możliwość wywierania wpływu oraz interweniowania i pomagania dzieciom w dokonywaniu właściwych wyborów. Ważne jest by rodzice nawiązali bliską więź ze swymi dziećmi i na bazie emocjonalnej bliskości wspierali je w podejmowaniu mądrych decyzji. 

Celem kampanii jest dotarcie do rodzin w całej Polsce z przekazem edukacyjnym o budowaniu więzi w rodzinie oraz stworzenie społeczności Nierozerwalnych, którzy swoim życiem będą promować wartości kochającej się rodziny.

Władze samorządowe są podstawowym podmiotem, który może i powinien wpływać na lokalną społeczność i kształtować ją, dlatego Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do udziału Gminy, które chcą jako partnerzy włączyć się do kampanii. Szczegóły znajdują się pod linkiem http://nierozerwalni.org/ Realizatorzy zachęcają gminy do zaproponowania różnych działań (pikniki, eventy, rajdy, seminaria, spotkania rodzinne, konferencje) w celu promowania Nierozerwalnych. Organizatorzy kampanii wesprą gminy promocją w przestrzeni social media oraz udostępnią loga na potrzeby działalności, a także materiały edukacyjne celem wydrukowania.

Zachęcamy do wzięcia aktywnego udziału w kampanii!

S D Zapraszamy1 768x355

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji