Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Trwa konferencja „Człowiek w orbicie współczesnych zagrożeń – nowe oblicza narkomanii – profilaktyka i terapia”

W dniach 22-23 listopada 2018 r. odbywa się druga edycja konferencji szkoleniowej pt. „Człowiek w orbicie współczesnych zagrożeń – nowe oblicza narkomanii – profilaktyka i terapia”, organizowana przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Instytut Nauk o Wychowaniu i Instytut Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Konferencja porusza zagadnienia związane z charakterystyką substancji psychoaktywnych, prawnymi aspektami posiadania środków oraz leczeniem osób uzależnionych. Druga część konferencji jest poświęcona tematyce związanej z profilaktyką używania substancji – prezentacją programów rekomendowanych, a także dobrych praktyk. Drugi dzień konferencji będzie odbywał się w formie warsztatowej, podczas których uczestnicy będą mogli nabyć umiejętności związane z kontaktem z osobą uzależnioną, a także pogłębić wiedzę teoretyczną.

IMG 2188

IMG 2190

Program konferencji szkoleniowej

 

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji