Wyszukiwarka programów profilaktycznych NFZ www.gsl.nfz.gov.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści na stronach internetowych - NASK dyżurnet.pl 0 801 615 005

Wydarzenia

Zakończyła się II edycja programu zwalczania nadwagi i otyłości

Dnia 4 grudnia 2018 r. zakończyła się II edycja programu pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego
w Zakopanem. Program trwał 12 tygodni wypełnionych zajęciami i spotkaniami z dietetykiem, psychologiem i fizjoterapeutą. Wszyscy uczestnicy na starcie zostali przebadani przez lekarza, zważeni, zmierzeni, a w osobistych rozmowach pozyskano od nich także informacje o najważniejszych problemach żywieniowych.

W pierwszym cyklu, realizowanym w okresie kwiecień-lipiec 2018 r., zajęcia ukończyło 45 osób (na 50 rozpoczynających). Średni ubytek masy ciała dla całej grupy wyniósł 7,4 kg, a rekordzista chwalił się wynikiem 18 kg.

Drugi cykl obejmował okres wrzesień-listopad 2018 r. I tutaj także na 50 rozpoczynających zajęcia ukończyło je 45 osób. Średni ubytek masy ciała dla całej grupy wyniósł 6,7 kg, a rekordzista zmniejszył masę ciała o 18 kg.

Wszystkim uczestnikom poprawiły się wyniki badań biochemicznych, zmniejszył się, także wskazujący na nadwagę wskaźnik masy ciała (BMI). 

Niewątpliwym sukcesem obecnego i poprzednich programów jest dostarczenie uczestnikom szerokiej wiedzy o zasadach zdrowego żywienia i konieczności stosowania na co dzień aktywności fizycznej. Prowadzony przez
Szpital przy poprzednich programach monitoring (6 i 12 miesięcy po zakończeniu programu) wykazał, że zdecydowana większość uczestników stosuje wykształcone w ramach programu zasady.

Uroczystość zakończenia zajęć prowadził Pełnomocnik ds. organizacyjno-prawnych Jerzy Giedrojć. Przy stołach zastawionych wyłącznie dietetycznymi potrawami była okazja do wspomnień, uwag organizacyjnych i wzajemnej motywacji do stosowania nabytych umiejętności w życiu codziennym. Nie obyło się oczywiście bez wręczenia nagród tym uczestnikom, którzy odnotowali największy spadek masy ciała oraz tym, którzy najpilniej korzystali z zaoferowanych zajęć. Wszyscy zaś uczestnicy otrzymali stosowne dyplomy, potwierdzające ich aktywny udział w programie.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji